18 Temmuz 2018 Çarşamba

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite politikamız, üyelerimize ve topluma yönelik tanımlanmış amaçlarımızı gerçekleştirmek üzere etkinliklerini yürütürken üyelerimizin ve çalışanlarımızın katılımıyla, dernek tüzüğüne, yasalara ve kalite yönetim sisteminin koşullarına uygun olarak, üyelerimizin memnuniyetini ve derneğimizin altyapısını geliştirip, sürekliliğini sağlamak ve tüm paydaşlarımıza yararlı olmak üzere çevreye duyarlı projelerle, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek etkinliğini arttırmaktır.

Kalite Hedefimiz

Kalite politikamız doğrultusunda üyelerimizin %100 memnuniyetinin sağlanması başta olmak üzere %100 uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesi ile derneğimizin altyapısını geliştirmek, sürekliliğini sağlamak ve tüm paydaşlarımıza yararlı olmak amacıyla kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir.
Kalite sistemimizi oluşturan tüm süreçlerin belirlenen hedefleri, hedef takip tablosunda takip edilir, yönetimi gözden geçirme toplantılarında her yıl gözden geçirilir.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Ege Genç İşadamları Derneği, bir sivil toplum kuruluşu olarak demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, Atatürkçü ve çağdaş bir anlayışla Türkiye’de öncelikle Ege bölgesindeki genç işadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmek, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar.

Kuruluş amaçları ve faaliyet konuları tüzüğünde açıkça belirtilen derneğimizin müşteri memnuniyeti politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

EGİAD, talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, tüm paydaşları ile ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, tüm memnuniyetsizliklerin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, paydaş odaklı bir yönetim sistemi taahhüt etmektedir.

Müşteri Memnuniyeti Hedefimiz

Kalite politikamız ve müşteri memnuniyeti politikamız doğrultusunda üyelerimizin memnuniyetini sürekli kılmak ana hedefiyle; derneğimizin altyapısını geliştirmek, sürekliliğini sağlamak ve tüm paydaşlarımıza yararlı olmak amacıyla, ulaşılabilir yönetim anlayışıyla, üyelerimizin talep, öneri ve şikayetlerini pek çok kanaldan iletebildiği, söz konusu verilerin sistematik olarak takip edildiği ve değerlendirildiği bir sistem oluşturarak, bu sistemin sürekli iyileştirerek etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir.
Müşteri memnuniyetinin sürekli kılınması amacıyla;

• Anketlerde memnuniyet ortalamasının %90’ın üzerinde olmasını sağlamak.
• Şikayetlerin %90 şikayet mahallinde çözmek
• Şikayetlerin %100’ünü Derneğimiz bünyesinde müşteri ile uyuşmazlık yaşamadan çözmek.
• Şikayetleri alındığı tarihte işleme almak
• Şikayetlerle ilgili incelemeleri 1 gün içinde tamamlamak.
• Şikayetleri 2 gün içinde çözüme kavuşturmak.
• Şikayet sahiplerini 2 gün içinde bilgilendirmek

Hedeflenmiştir.