Yeni Dönemde Hükümetin Önceliği Ekonomi Olmalı

Yeni Dönemde Hükümetin Önceliği Ekonomi Olmalı

498
PAYLAŞ

Türkiye’de 58 milyon seçmenin oyladığı anayasa referandumuyla ilgili sonuçların ardından EGİAD da ilk değerlendirmesini yaptı. EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, yeni dönemde Türkiye gündeminin artık ekonomiye odaklanması gerektiğini dile getirdi. Ekonomiye ilişkin ilk yapılması gerekenleri 5 adımda toparlayan EGİAD Başkanı İlter,                beklenti ve önerilerinin arasında istikrarın önemine de yer vererek, “16 Nisan Referandumunda halk tercihini yapmıştır. Sonucun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni dönemde en çok ihtiyaç duyacağımız şey yürütmenin tek elde toplanması ile birlikte istikrarlı politikaların izlenmesidir. Bu politikaların içinde de ekonomi politikaları öncelikli olmalıdır. Yerel ve küresel krizlere dirençli bir ekonomi, sanayide dönüşüm, sağlıklı ve kapsayıcı büyüme, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin önlenmesi ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik tedbirler öncelikli gündem maddeleri olmalıdır” dedi. EGİAD Başkanı İlter Türkiye’nin kronik yapısal sorunlarının giderek derinleştiğini de belirterek ” Bu sorunları çözmeden dünya ekonomisi ile entegre olmak ve küresel rekabete uyum sağlamak mümkün değildir.  Ekonominin yanı sıra eğitim sisteminde köklü reformlar yaparak rekabetçi, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeye önem verilmelidir. Artık ucuz işgücüne dayalı sanayi politikaları ile dış pazarlarda rekabet üstünlüğünün sürdürülmesi çok zorlaşmıştır. Türkiye hızla eğitim sistemini bu gerçeğin ışığında değiştirmelidir. Yeni nesilleri Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik gibi pozitif bilimlerin yönlendirdiği bir eğitim sistemi ile geleceğe hazırlamalıyız” dedi.

EGİAD’dan yapılan açıklamada, referandum sonucuna göre halkın bir bölümünün güçlü bir biçimde daha fazla demokrasi, daha iyi yaşam koşulları, daha fazla adalet ve özgürlük yönünde mesajlar verdiği de belirtilerek,  “İktidarı ve muhalefeti ile siyaset kurumu halkın verdiği mesajı iyi değerlendirmeli ve ülkemizde toplumsal barışın yeniden tesis edilmesi, hukukun üstünlüğünün koşulsuz uygulanması ve devlet yapısının zararlı tüm oluşumlardan korunması sağlanmalıdır.” denildi.