2018 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YENİDEN YAPILANMA VE ATILIM YILI OLMALI

2018 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YENİDEN YAPILANMA VE ATILIM YILI OLMALI

1214
PAYLAŞ

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter 2018 yılı beklentileri ile ilgili yaptığı açıklamada; uluslararası arenada yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen büyüyen ve dinamizmini koruyan Türkiye ekonomisinin 2018 yılında da bu ivmesini devam ettirmesini beklediklerini belirtti. EGİAD Başkanı açıklamasında, Türkiye ekonomisi için hayati öneme sahip olan sürdürülebilir büyümenin istihdam, ihracat ve cari açık sorununun ilacı olduğunu söyleyerek “İşsizlikte gerçek anlamda bir iyileşme üretken yatırımların artması ile mümkündür. Büyümenin kompozisyonunda yeni istihdam yaratma ve katma değerli üretime dayalı bir model oluşturmalıyız. Bunun için de geri dönülemez bir biçimde hızlanan dijitalleşme trendinin yakalanması, Endüstri 4.0 devriminden kopmadan yenilikçi ve ileri teknolojili sektörlere odaklanmamız gereklidir.” dedi.

2018 yılında cari açık ve enflasyonda artış eğilimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten EGİAD Başkanı İlter “İhracatta da AB pazarının daralma riski ve bazı AB ülkeleriyle yaşanan siyasi gerginlikler ihracat performansını olumsuz etkiledi. Bu durum Türkiye’nin ihracat pazarlarını süratle çeşitlendirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanısıra Türkiye’nin yatırımcılar açısından cazibesini koruması için iç ve dış yatırımcılar nezdinde Türkiye ekonomisine güvenin artmasına yönelik adımlar atılmalıdır. Güvenin temelinde, hukuki ve idari öngörülebilirlik ile istikrar yatmaktadır. Türkiye, 2018’ de yüzünü yatırıma, üretime ve ihracata dönmelidir ”dedi.

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, 15 Temmuz’dan bu yana geçen sürede olağanüstü hali gerekli kılan koşulların hızla ortadan kalktığını belirterek “siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum elele vererek Türkiye’nin olağanüstüden olağana yeniden geçişini sağlamamız gerekmektedir. Demokrasinin ilacı yine demokrasi ve daha fazla demokrasidir. Ayrıştırıcı değil birleştirici olmak zorundayız.” dedi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter gelir dağılımındaki eşitsizliğin ülkedeki sosyal barışı etkilediğini belirterek “En zengin yüzde 10’luk kesimin geliri ile en yoksul yüzde 10’un geliri arasındaki fark artmaya devam ederek 39 kata çıktı. Büyümenin nimetlerinden tüm toplum kesimlerinin pay alması şarttır. 2018-2020 Dönemi Orta Vadeli Programı istihdam, gelir dağılımı vb. konularda gerçekçi hedefler içermektedir. 2023 hedeflerine ulaşmada bu üç yıl çok önemlidir.” dedi.

2018 yılının İzmir iş dünyası adına; Alsancak Limanı ile ilgili özelleştirme sürecinin ve yaklaşma kanalı çalışmalarının hızlandığı, İzmir’den direk yurt dışı uçuşların arttırıldığı, bölgemizde katma değerli üretime ilişkin özendirici teşviklerin arttırıldığı, Türkiye ve İzmir açısından üretken ve verimli bir yıl olmasını temenni eden İlter, ”EGİAD’ın 2018 yılında da çalışmalarına İzmir’e yeni yatırımlar çekilmesi, İzmir’e mevcut göç dahilinde nitelikli iş gücünün kompozisyonunun arttırılması, Endüstri 4.0 ve sanayide dönüşüm,  girişimcilik ve girişimcilerin alternatif finansman kaynaklarına ulaşımı, üyelerinin iş dünyasına ilişkin kapasitelerinin geliştirilmesi ve Kemeraltını da kapsayan tarihi alanın yeniden şehir ve iş hayatına dahil edilmesi alanlarında devam edeceğini” belirtti.