Başkanın Mesajı

Değerli Üyelerimiz,

15.Yönetim Dönemimizde pek çok proje ve etkinlik için çalışmaya devam ediyoruz. EGİAD’ımız için önemli olduğunu düşündüğümüz adımları üyelerimizle birlikte atmanın mutluluğuyla çalışmalarımızı şevkle ve heyecanla sürdürüyoruz.

EGİAD Think Tank’i (Düşünce Kuruluşu) 15 Mayıs 2019 tarihinde yaptığımız lansman toplantısıyla kamuoyuyla paylaştık. EGİAD Think Tank; öncelikle İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ve dolayısıyla ülkemizin daha güçlü, daha dinamik ve refah seviyesi daha yüksek bir hale getirilmesine yardımcı olmak için eldeki sorunlara çözümler önermeyi, geleceğe dair stratejiler belirlemeyi hedefleyen bir araştırma platformudur. Bu bağlamda EGİAD Think Tank’in temel hedefleri arasında; şehrimizin ve bölgemizin ekonomik sorunlarına dair çözümler üretmek, Ege Bölgesi özelinde toplumsal duyarlılık gerektiren konularda kamuoyu oluşturmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, analiz etmek ve raporlar yoluyla bu gelişmeleri kullanılabilir bilgi haline getirmek yer almaktadır. EGİAD Think Tank ilk olarak “Girişimcilik” konusunu gündemine almıştır. Vizyonumuz “İzmir’in dünyanın ilk 20 girişimci şehri arasında yer alması” şeklinde belirlenmiştir. Bu doğrultuda konunun tüm paydaşlarıyla biraraya gelinerek konu tüm açılarıyla ele alınacak ve sonunda bir rapor yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Diğer taraftan EGİAD’ın dijital dönüşüm projesi D2 ve EGİAD Kümelenme projesinin altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu kapsamda EGİAD portal ve aplikasyonunun daha aktif ve verimli kullanılması sağlanarak, üyeler arası iletişimin ve ticari işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

EGİAD üyelerine yönelik olarak düzenlenecek EGİAD Akademi Eğitimleri Ekim ayı itibariyle başladı. Gastronomi, yönetim, finans, kişisel gelişim ve birçok alanda eğitimlerin düzenleneceği Akademi’de Ekim ayı Gastronomi konusuna ayrıldı.

Ekonomide yaşanan gelişmeler ve piyasada karşılaşılan sorunlar tüm işletmeleri olduğu gibi üyelerimizi de etkiliyor. Bu kapsamda “Ekonomi Sohbetleri“ başlığıyla ekonomistlerin, akademisyen ve uzmanların konuk konuşmacı olacağı toplantılar serisi düzenliyoruz. Her ay düzenlenecek toplantılar kapsamında Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve gelecek beklentileri ele alınacak.

Dönemimizde üzerinde önemle durduğumuz diğer bir konu “Markalaşma”. Konuyla ilgili bilgilendirme toplantıları serileri düzenlemekteyiz. 2020 yılında ise ulusal ve uluslararası markaları ağırlayacağımız geniş kapsamlı bir Marka Zirvesi düzenlemek için çalışmalara başladık.

EGİAD’ın 30.yılını kutlamaya hazırlanırken EGİAD geleceğe nasıl hazırlanmalı sorusuna da cevap arıyoruz. Üyelerimizin ve paydaşlarımızın katkılarıyla EGİAD Stratejik Planı hazırlıkları devam ediyor. Yılsonunda sizlerle paylaşılacak plan ile kurumsal, yönetsel kapasitemizi geliştirecek, Derneğimizin başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacak adımları atmamızı sağlayacak yol haritasını oluşturmayı hedefliyoruz.

Saygılarımızla,
Mustafa Aslan
Yönetim Kurulu Başkanı