Bizim Çocuklarımız

12. Dönem içerisinde bu proje kapsamında yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirler ile, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastalıkları bölümüne ve Çeşme Alper Çizgenakat Hastanesine çeşitli ekipman alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üye ve üye eşlerinden oluşan katılımcılar ile Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan çocukların tiyatro, çocuk yazarlık atölyesi, bahar pikniği, 23 Nisan şenliği vs. gibi aktivitelere katılımları organize edilmiştir.

13. dönem içerisinde de üye ve üye eşlerinden oluşacak komite ile bu amaç doğrultusunda yapılacak faaliyetler sonucunda, İzmir ve çevresindeki okulların ihtiyaçları tespit edilerek giderilmeye çalışılacak ve bu minik öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almaları için çalışılacaktır. Projemiz EGİAD İlköğretim Okulu odaklı ve öncelikli olarak planlanmıştır.