Değişen Kurumsal İklim ve Endüstri Psikolojisi

Değişen Kurumsal İklim ve Endüstri Psikolojisi

107
PAYLAŞ

İçinde bulunduğumuz Pandemi döneminin çalışma psikolojimizi nasıl etkilediğini ele almak üzere “Değişen Kurumsal İklim ve Endüstri Psikolojisi” başlığı ile Endüstri ve Örgüt Psikoloğu, bcc Turkey Kurucusu Banu Koç Çakan EGİAD’ın konuğu oldu. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, çevikliğin, teknolojiyi kullanma yeteneğinin, dijitalleşmenin ve insana yatırımın bu süreçte de önemini sürdürdüğünü belirtti. Salgın döneminde çalışan psikolojisinin nasıl korunması gerektiğini ve kurumlara düşen sorumlulukları paylaşan Banu Koç Çakan ise, dijitalleşmenin önem kazandığı son yıllarda, pandemiyle birlikte insan varlığının daha da önem kazandığını ifade etti. Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Çakan, “Dijitalleşmenin bir arayüz olduğu anlaşıldı. Pandemi süreci çalışan bağlılığını arttırdı. Liderlerin çalışanlarına bakış açısını değiştirdi. Bu da şirket kültürlerinin değişimine neden oldu. 5 milyon kadar kişinin virüsten direk etkilendiği koşullarda iyi analiz yapabilen şirketler dönüşümünü sağlayıp yoluna başarıyla devam edebildi. Çalışanların duygusal olarak desteklenmediği, psikolojisini iyi yönetemediği şirketlerde başarıdan bahsetmek mümkün olmamakta. Çalışanları güçlendirmek başarıyı da beraberinde getirmektedir” dedi.