EGİAD AR-GE & Yenilik ve İş Geliştirme Merkezi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) içerisinde yer alan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yeni açılacak parsellerde ARGE ve kuluçka merkezlerine destek olacak şekilde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
Sektör ayrımı olmaksızın inovasyon çalışmalarının yapılabileceği bir kuluçka merkezinin iş adamları ve EGİAD üyeleri ile birlikte hayata geçirilmesi için sinerji yaratılması ve hatta ortaya çıkarılabilecek bir merkezden EGİAD’a düzenli gelir elde edebilmesi için çalışmaların yapılması arzu edilmektedir.

Bu kapsamda İzmir’deki diğer üniversitelerin ilgili birimleri ile stratejik işbirlikleri geliştirilmesi planlanmaktadır. Ege Üniversitesi EBİLTEM, Dokuz Eylül Üniversitesi DEPARK, İzmir Ekonomi Üniversitesi EMBRİYONİKS birimleri ile EGİAD’ın mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi, üyelere araştırma-geliştirme yeni ürün fikirlerinin ürüne dönüşmesi , iş geliştirme ve ticarileştirme konularında katkı sağlayacak proje pazarları vb. ortak etkinliklerin düzenlenmesi planlanmıştır.

Projenin ikinci ayağında ise, mevcut dolan parselde yapımı devam eden Teknoloji Ofisi’nin içinde EGİAD için bir irtibat ofisi açılacaktır. Bu da hem mevcut üyelerimiz için bir bağlantı ve köprü görevi görecek, hem de bu girişim ve yatırım habitatında fiziki olarak bulunmamızı sağlayacaktır.