EGİAD, İş Örgütü Olarak Kurumsal Yönetim Endeksinde Zirvede

EGİAD, İş Örgütü Olarak Kurumsal Yönetim Endeksinde Zirvede

1242
PAYLAŞ

Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasına katılarak yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarını belgeleyen ilk iş dünyası örgütleri arasında yer alan EGİAD Ege Genç İşadamları Derneği, geçen yıl 8.55 olan kurumsal yönetim notunu, bu yıl 9.21’e yükseltti.

Kobirate – Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri, 07.03.2019 tarihine kadar geçerli olacak Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uyum Notunu EGİAD için 10 üzerinden 9.21 olarak bildirdi. Geçtiğimiz yıl 8.55 olan notunu bu yıl önemli oranda yükselten EGİAD, iş dünyasındaki öncülüğünü korumuş oldu.

Rapor sonucuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, “Türkiye ekonomisinin lokomotifini oluşturan aile şirketleri ve kobilerin, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verilebilirlik kavramlarını sürekli gündemlerinde tutmaları gerekiyor. Ekonomimizin başarısı ve istikrarı için çalışmalarımızı bu esaslar çerçevesinde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz dernek olarak bu bilinç ile yaptığımız çalışmalar doğrultusunda hem iş dünyasına hem de sivil topluma örnek olmaya, ilham vermeye çalışıyoruz” dedi. Dernek olarak kurumsal vatandaşlık kavramı üzerinde de durduklarını ve bu konuda bilinç yaratmaya çalıştıklarını belirten İlter, “Şirketler ve STK’lar sadece ortaklarına veya üyelerine ait değildir; kurumlar, tüm toplum ve ilgili tüm paydaşlara ait. Hem iş hayatında hem de sivil toplumda faaliyetlerimizi yürütürken, etik ve ahlaki standartlara uygun, tüm paydaşların çıkarlarını koruyacak biçimde ve tüm sosyal paydaşlar ile işbirliği içinde gerçekleştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Derecelendirme çalışması, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapıldı. Sivil Toplum Kuruluşuna ait belge, bilgi, dosya, ve kamuoyu açıklamaları uzmanlar aracılığı ile incelendi.  Sonuç raporu, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgilerin detaylı incelenmesi ve gözlemlere dayanarak hazırlandı. Bu sonuç EGİAD’ın, Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli derecede uyum sağladığını, üyeleri, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini üst düzeyde gerçekleştirdiğini, iç kontrol sistemlerini oluşturduğunu ve çalıştırdığını göstermekte.

KURUMSAL YÖNETİM NEDİR?

Dünyada “Corporate  Governance” olarak ifade edilen Kurumsal Yönetim, genel itibariyle, bir kurumun iç ve dış paydaşlarını, kurum ile ilişki içinde olan tüm kişi ve kuruluşlar arasındaki çıkar çatışmalarını, kurumların performansını ve sürekliliğini etkilemeyecek şekilde veya riskleri en aza indirecek şekilde kurulan yönetim anlayışını ifade etmekte. Kurumsal Yönetim; bir kurum ya da kuruluşun, yönetim kurulu, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler ve toplumla, bir başka ifade ile tüm paydaşları ile olan ilişkilerini, eşitlik, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde sürdürmesi olarak tanımlanabilir.