EGİAD Stratejik Plan Çalıştayı

EGİAD Stratejik Plan Çalıştayı

523
PAYLAŞ

EGİAD’ın Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında EGİAD Dernek Merkezinde bir çalıştay düzenlendi. Yaşar Üniversitesi Stratejik Planlama ve Mükemmelliyet Ofisi Koordinatörü Selçuk Karaata moderatörlüğünde ve üyelerimizin katılımıyla düzenlenen çalıştay iki oturum ile gerçekleştirildi.  İlk oturumda yapılan grup çalışmalarıyla misyon-vizyon ve amaçlarımız gözden geçirildi. İkinci oturumda ise temel stratejik amaçların belirlenmesi konusunda çalışma yapıldı. Üyelerimiz konuyla ilgili görüş ve önerilerini paylaşarak EGİAD Stratejik Planın oluşturulabilmesi için önemli girdi sağladılar.