27 Eylül 2022 Salı

EGİAD Üyelik Başvurusu

EGİAD üyesi olmak için bireysel ya da kurumsal üyelik kriterlerini inceleyerek uygun bulduğunuz formu eksiksiz doldurarak bize gönderin. Sizinle en kısa sürede iletişime geçilecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Asil Üyelik Şartları :

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

a) Kişisel veya mensubu olduğu şirket olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmak.

b) Mensubu bulunduğu Şirketin hissedarı veya yöneticisi olarak görev yapmak.

c) 22 yaşını bitirmiş, 42 yaşını geçmemiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek.

d) Genel Kurul tarafından tayin olunan giriş ödentisini peşin olarak ödemiş olmak ve Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatları tayin olunan şekilde zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.

e) Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından Dernek Yönetim Kurulu’na tavsiye edilmiş olmak

f) Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri için, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri için de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl geçmesinden sonra dernek kurma hakkını yeniden kazanmış olmak. Üyelik başvurusunun olumlu değerlendirilmesi, üyelik talebinin kabul edilmesi ve kabul kararının üye adayına bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde giriş aidatı ve yıllık aidatın ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde aday tarafından mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, üyelik başvurusu değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Giriş aidatı : 20.000 TL (Sadece 1 defa girişte)
Yıllık aidatı : 4.000 TL
TOPLAM : 24.000 TL

Bireysel Başvuru Formu için lütfen tıklayınız
(Formu doldurarak egiad@egiad.org.tr adresine mail atabilir ya da 0 232 422 33 00‘a faks çekebilirsiniz.)

Tüzel Kişi Üyelik İle İlgili Şartlar:

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

a)Kişisel veya mensubu olduğu şirket olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmak.

b)Mensubu bulunduğu Şirketin hissedarı veya yöneticisi olarak görev yapmak.

c)22 yaşını bitirmiş, 42 yaşını geçmemiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek.

d)Genel Kurul tarafından tayin olunan giriş ödentisini peşin olarak ödemiş olmak ve Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatları tayin olunan şekilde zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.

e)Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek Yönetim Kuruluna tavsiye edilmiş olmak.

f)Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerdebulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri için, kapatmakararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gereğincebir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan partiüyeleri için de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesindenitibaren beş yıl geçmesinden sonra dernek kurma hakkını yeniden kazanmış olmak.

Giriş aidatı : 30.000 TL (Sadece 1 defa girişte)
Yıllık aidatı : 4.000 TL
TOPLAM : 34.000 TL

Tüzel Kişi Başvuru Formu için lütfen tıklayınız
(Formu doldurarak egiad@egiad.org.tr adresine mail atabilir ya da 0 232 422 33 00‘a faks çekebilirsiniz.)