2 Ekim 2023 Pazartesi

EGİAD Üyelik Başvurusu

EGİAD üyesi olmak için bireysel ya da kurumsal üyelik kriterlerini inceleyerek uygun bulduğunuz formu eksiksiz doldurarak bize gönderin. Sizinle en kısa sürede iletişime geçilecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Asil Üyelik Şartları :

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

a) Kişisel veya mensubu olduğu şirket olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmak.

b) Mensubu bulunduğu Şirketin hissedarı veya yöneticisi olarak görev yapmak.

c) 22 yaşını bitirmiş, 42 yaşını geçmemiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek.

d) Genel Kurul tarafından tayin olunan giriş ödentisini peşin olarak ödemiş olmak ve Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatları tayin olunan şekilde zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.

e) Dernek üyelerinden en az biri tarafından dernek Yönetim Kuruluna tavsiye edilmiş olmak.

f) Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri için, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri için de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl geçmesinden sonra dernek kurma hakkını yeniden kazanmış olmak.

Üyelik başvurusunun olumlu değerlendirilmesi, üyelik talebinin kabul edilmesi ve kabul kararının üye adayına bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde giriş aidatı ve yıllık aidatın ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde aday tarafından mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, üyelik başvurusu değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Giriş aidatı : 45.000 TL (Sadece 1 defa girişte)
Yıllık aidatı : 9.000 TL
TOPLAM : 54.000 TL

Bireysel Başvuru Formu için lütfen tıklayınız

(Formu doldurarak egiad@egiad.org.tr adresine mail atabilir ya da 0 232 422 33 00‘a faks çekebilirsiniz.)

Asil Üyelik Şartları:

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

a) Kişisel veya mensubu olduğu şirket olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmak.

b) Mensubu bulunduğu Şirketin hissedarı veya yöneticisi olarak görev yapmak.

c) 22 yaşını bitirmiş, 42 yaşını geçmemiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek.

d) Genel Kurul tarafından tayin olunan giriş ödentisini peşin olarak ödemiş olmak ve Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatları tayin olunan şekilde zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.

e) Dernek üyelerinden en az biri tarafından dernek Yönetim Kuruluna tavsiye edilmiş olmak.

f) Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri için, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri için de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl geçmesinden sonra dernek kurma hakkını yeniden kazanmış olmak.

Tüzel Kişi Üyelik ile ilgili Şartlar:

Tüzel Kişi üyenin ana sözleşmesi (veya tüzüğünde) Dernek üyeliğine engel hüküm bulunmaması ve Derneğe üye olunması ile ilgili görevli organ tarafından karar alınmış bulunması zorunludur.

Tüzel kişilerin üye olması halinde tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin tüzüğün Gerçek Kişi Üyeler için aranan özellikleri taşıması zorunludur.

Bu özelliklerden birini kaybeden kişinin temsil yetkisi kendiliğinden sona erer; bu husus Dernek Yönetim Kurulu tarafından derhal Tüzel Kişi Üyeye bildirilir. Bu durumda tüzel kişi üye tarafından en geç 7 gün içinde yazılı olarak yeni bir temsilci, Derneğe bildirilir.

Mücbir sebepler (istifa, işten çıkarılma, Ege Bölgesi dışında uzun süreli görevlendirme vb.) hariç olmak üzere tüzel kişi üye tarafından temsil yetkisi verilerek görevlendirilen kişi en az iki yıl bu görevi sürdürür.

Giriş aidatı : 65.000 TL (Sadece 1 defa girişte)
Yıllık aidatı : 9.000 TL
TOPLAM : 74.000 TL

Tüzel Kişi Başvuru Formu için lütfen tıklayınız

(Formu doldurarak egiad@egiad.org.tr adresine mail atabilir ya da 0 232 422 33 00‘a faks çekebilirsiniz.)