Yükleniyor Etkinlikler

« All Etkinlikler

  • Bu event geçti

EGİAD 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması

30 Ekim 2016 @ 08:00 - 09:00

baris

1. Sunum ve Amaç :

Toplumsal bir varlık olan insanın hem kendisi hem de ailesi için mutlu ve sağlıklı bir şekilde, barış içerisinde bir yaşam sürdürmesi tamamen insani bir ihtiyaç ve haktır. İnsanlık tarihi boyunca görülmüştür ki, bütün milletler bu ihtiyacı karşılamanın yollarını aramışlarsa da bunda tamamen ve sürekli başarılı olunduğu söylenemez. Bu nedenle barışı sağlama ya da sürdürme çabalarının, insanlık var olduğu sürece de devam edeceği aşikârdır.

Sanayi devriminin geleneksel toplumların yaşantılarında meydana getirdiği değişiklikle, bunu takip eden istikrarsızlıklar, çalkantılar, giderek artan değer çözülmeleri, ahlâkî ve kültürel alanda büyük bir zihin kirlenmesine yol açmaktadır. Adâlet sistemindeki aksaklıklar, özgürlük alanındaki kısıtlamalar, gelir dağılımı dengesizliği, yoksulluk, hak arayış yolu olarak kanun yerine şiddete başvurma gibi nedenler yüzünden; barış ve huzurun her geçen gün avuçlarımızın içinden biraz daha uçup gittiğini görmek kaçınılmaz hale gelmiştir.

EGİAD, geleneksel hale gelen fotoğraf yarışmasının bu yılki temasını, “Barışa bir şans ver” sloganı çerçevesinde Barış konusuna ayırmıştır. EGİAD, Ulusal boyutta 6.sını düzenlediği bu yarışma ile yukarıda paylaşılan gerçekler ışığında, sadece ülkemizde değil tüm dünyada gerçek barışın sağlanması ve barış içinde bir dünyanın yeniden kurulması özleminden yola çıkmıştır. EGİAD bu şekilde sadece ekonomik hayata değil sosyal ve toplumsal hayatın gelişmesine de katkıda bulunmayı hedeflemekte ayrıca fotoğraf sanatına ve fotoğrafa gönül veren herkese destek olmayı amaç edinmektedir.

EGİAD 2016 yılı fotoğraf yarışmasına tüm fotoğraf tutkunlarını davet ediyoruz.

 

 

3. KATILIM ŞARTLARI :

1. Yarışma amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

2. Yarışmaya katılmak Ücretsizdir.

3. EGİAD yöneticileri yarışmaya katılamaz.

4. Jüri üyeleri ve 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.

5. Her yarışmacı en çok 5 adet fotoğraf gönderebilir.

6. Negatif veya saydam olarak çekilen fotoğraflar taranarak sayısal ortama aktarılmış olmalıdır.

7. Fotoğraflarınızı sayısal ortamda kısa kenarı 2300 Piksel ve 72 DPI çözünürlükte JPEG formatında ve dosya boyutu max. 10 büyüklükte ölçülendirilmiş biçimde İZFAK İzmir Fotoğraf Akademisi web tabanlı teknik altyapısını kullanarak ve link üzerinden sayfaya ulaşarak da
(LİNK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ) yollayabilirsiniz. Bu kanaldan fotoğraf yollamak hem daha ekonomik, kolay ve hızlı olmakla birlikte hem de kargoda daha az kayıp yaşanarak hata yapma şansı sıfırlanmış olmaktadır. Sayfaya giriş yaptıktan sonra yönergeleri takip ederek fotoğraflarınızı kolaylıkla yükleyebilirsiniz.

8. Fotoğraflarınızı ayrıca yine sayısal ortamda kısa kenarı en az 2300 piksel, 300 DPI çözünürlükte, JPEG formatında ve dosya boyutu 12 büyüklükte ölçülendirilmiş olarak elektronik posta yoluyla ve tek bir klasöre sıkıştırılmış “ZIP” veya “RAR” dosyası olarak izfak@yandex.com veya izfak@izmirfotografakademisi.com posta adreslerinden birisine de gönderebilirsiniz. Ya da CD/DVD’ye kayıtlı olarak yarışma sekreterine posta veya kargo ile de yollayabilirsiniz.

9. Fotoğrafların kaydedildiği CD/DVD’de ve gönderilecek olan e-postada bir dosya oluşturulacak ve fotoğraflar sıra numarası, eser adı ve kod verilerek bu dosya içine kaydedilecektir. “ZIP” veya “RAR” dosyası olarak sıkıştırılmış dosyalar veya CD/DVD’nin üzerine katılımcının adı, soyadı yazılı olacaktır.

10. Posta yolu ile gönderilecek paket üzerine “sergi için fotoğraf kaydı içermektedir, ticari değeri yoktur” ibaresi yazılmalıdır.

11. Fotoğraflar, gönderi sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenerek iletişim adresine gönderilmelidir. Postadaki gecikme veya eserlerin zarar görmesinden yarışma sekreterliği ve yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu tutulamaz. Eserlerinizin zarar görmüş olması veya CD’lerin açılamaması ya da ölçülendirme boyutlarından kaynaklanan sorunlardan da yarışma sekreterliği ve yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu tutulamaz.

12. Fotoğrafların kuruma ulaşımı ve yarışma sonrası hazırlanacak kataloğun katılımcılara gönderilmesi sırasında oluşabilecek hasar veya kayıplardan da EGİAD veya EGİAD adına bu yarışmayı organize eden yarışma sekreteri sorumlu olmayacaktır.

13. Fotoğraflar kenar çerçevesi olmadan, üzerinde fotoğrafçının adı soyadı, imzası ya da herhangi bir belirleyici not bulunmadan katılım formu ile birlikte gönderilmelidir.

14. Fotoğrafların kodlaması, katılımcının ismi ve soyadını çağrıştırmayacak şekilde; Türkçe Karakterlerden karmaşık alfabetik harflerden oluşacaktır. Rakam, noktalama işaretleri veya sembol içermeyecek biçimde altı harften meydana getirilecektir. Örneğin: KUBANT.jpg

15. Yarışma sonucunda jüri değerlendirmesi, ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, katılımcıların e-posta adreslerine gönderilen bir mesaj ile bildirilecektir. Ayrıca sonuçlar www.egiad.org.tr adresinde ayrıca ve www.sillesanatsarayi.com adreslerinde de duyurulacaktır.

16. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar yarışmayı düzenleyen kurum tarafından (EGİAD) bir yarışma kataloğunda toplanacak ve bu albüm her katılımcıya bir tane gönderilecektir.

17. Yarışmada ödül alan ve katalogda yer alan fotoğrafların birer kopyası EGİAD arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin adı belirtilerek, afiş, broşür, dergi, kitap vb. basılı materyaller ile tanıtım amaçlı hazırlanan web sitesi, tanıtım filmi vb. prodüksiyonlarda, facebook, twitter vb. sosyal medya mecralarında kullanılabilecektir.

18. Yarışmada ödül alamayan ve derecelendirmede yer alamayan eserlerin dijital kopyaları sanal depolardan silinerek imha edilecektir.

 

4. Yarışmanın işleyişi ve Fotoğrafçı için avantajları

1. Bu yarışmanın baştan sona adil, gizlilikle ve eşit şartlarda gerçekleşmesi için olması gerekenler uzun uzun düşünülerek ve tüm olasılıklar gözden geçirilerek kurulmuş olan İzmir Fotoğraf Akademisinin web tabanlı teknik altyapısı kullanılacak olup, seçici kurul değerlendirmeleri Online Jüri Sistemi aracılığıyla gerçekleşir; İnternet ve Bilgisayar kullanmayı bilen her bir jüri üyesi dünyanın herhangi bir yerinden oylamaya dahil olabilir.

2. Oylama iki aşamada yapılır, ilk aşamada şartnamede yazılı vasıflara uygun olmayan ve puanlamaya katılmasına gerek görülmeyecek kadar uygunsuz olan fotoğraflar yine online biçimde ve toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının oluru ile elenirken, diğer fotoğraflar ikinci aşamaya kalır.

3. İkinci aşamada seçici kurul önüne gelen her bir fotoğraf toplam dört başlık altında ve ayrı ayrı puanlandırılarak puanların ortalaması ile derecelendirmeye dahil olur.

4. Sonuçlar jüri üyelerinin puanlamayı tamamlamasıyla birlikte aktivasyonu yapılarak anında tespit edilir ve ilan edilen tarihte en doğru şekilde ilan edilen kanallarda ve sitelerde yayınlanır.

5. Yarışmanın katılım tarihi ve fotoğraf gönderme süresi ilan edilen tarihte sistem tarafından otomatik olarak sonlandırılır.

6. Yarışma şartnamesinde isimleri yazılı olan Jüri üyeleri için, sadece toplanma tarihinde geçerli olmak üzere bir kullanımlık kullanıcı adı ve şifre verilerek, atandıkları yarışma havuzunda depolanan fotoğraflara ulaşmaları için yetkilendirilirler.

7. Yarışma için atanan Jüri Üyeleri, kendilerine verilen yetkileri kullanarak sisteme giriş yapar ve yetkili tayin edildikleri yarışmadaki tüm fotoğrafları rast gele olarak görür ve puanlarlar.

8. Jüri üyeleri isterlerse bir araya gelmeden, bir arada olurlarsa da birbirlerinin verdiği oyları ve puanları görmeden Bilgisayarları başından oylamaya katılabilir, hiçbir etki altında kalmadan önceden belirlenen başlıklarda (Estetik, teknik, yaratıcılık ve kompozisyon) her bir fotoğrafa 1-100 arasında puan vererek derecelendirmeye sokarlar.

9. Her bir jüri üyesi kendi bilgisayarından bireysel olarak bu puanlamayı yaptığı için bir başka jürinin fikir ve değerlendirmesinden etkilenmez ve böylece daha objektif bir yarışma sonucu elde edilir.

10. Sistem, Jüri üyelerinin yapmış olduğu farklı başlıklar altındaki puanların ortalamasını alarak sonuçları, otomatik biçimde, en çok puan alandan en az puan alana göre sıralayarak derecelendirmeyi anında tamamlar ve geri dönüşü olmayacak biçimde sonlandırır.

 

5. ÖDÜLLER

Birinci : 3.000 TL
İkinci : 2.000 TL
Üçüncü : 1.000 TL
SSS Altın Madalya
SSS Gümüş Madalya
SSS Bronz Madalya
SSS- Sille Sanat Sarayı Mansiyon 1 Adet
İZFAK İzmir Fotoğraf Akademisi Özel Ödülü ( 1 Adet)
İZFAK İzmir Fotoğraf Akademisi Mansiyon (1 adet)
Jüri Özel Ödülü 1 Adet
Sergileme (20 Adet )

 

6. JÜRİ ÜYELERİ

1. Halil NADAS – İzmir- EGİAD Danışma Kurul Üyesi – Fotoğrafçı
2. Haluk UYGUR – Adana – Fotoğraf Sanatçısı
3. Nur TANRIÖVEN – İstanbul – Fotoğraf Sanatçısı
4. Reha BİLİR – Konya – Fotoğraf Sanatçısı
5. Turan SEZER – Mersin – Fotoğraf Sanatçısı

 

7. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya son katılım tarihi : 30.10.2016
Jüri Toplantısı : 05.11.2016
Sonuçların açıklanması ve E-posta bildirimi : 08.11.2016
Sergi açılışı ve Ödül töreni : 22.11.2016
Katalogların gönderimi : 20.12.2016

 

8. YARIŞMA SEKRETERİ:

Zeynel AYDIN / İZFAK- İzmir Fotoğraf Akademisi
Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. 1485 Sokak No: 8-A KONAK- İZMİR
E-posta adresi: izfak@yandex.com veya izfak@izmirfotografakademisi.com
Telefon No : +90 232 408 02 06 GSM : +90 533 634 09 89

 

9. YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ:

EGİAD Ege Genç İşadamları Derneği Adres : 1456 Sokak No:10/1 Punta İş Merkezi Kat:8 Alsancak – İzmir, TÜRKİYE
Telefon : +90 (232) 422 30 00 Pbx
Fax : +90 (232) 422 33 00
E-posta : egiad@egiad.org.tr

Detaylar

Tarih:
30 Ekim 2016
Saat:
08:00 - 09:00

Organizatör

EGİAD
Telefon:
0 232 422 30 00
E-mail:
egiad@egiad.org.tr
Website:
www.egiad.org.tr