İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tarama Projesi

Kendi üyeleri dışında üye işyerlerinde çalışanlara, bölgesine ve çevresine değer veren EGİAD bu bilinç ile EGİAD üye işyerlerinde çalışanlara yönelik olarak mevzuat gereği yapılması zorunlu olan kontroller haricinde diyabet, kanser, ağız ve diş sağlığı gibi taramaların gerçekleştirilmesi hedeflemektedir.

Bu taramalar, EGİAD üye işyerlerinden gelecek talepler doğrultusunda Halk Sağlığı birimleri ile yapılacak işbirliği çerçevesinde ve ilgili birimlerin imkânları çerçevesinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, son dönemde yaşadığımız çeşitli iş kazalarının gündeme getirdiği bir başka önemli konu olan işyeri güvenliği ile ilgili olarak çeşitli eğitim seminerleri ile farkındalık yaratılmaya ve bu konuda çalışan yetkili kurumlarla işbirliği yapılarak işyerleri bazında önleyici faaliyetlerin yürütülmesi için bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecektir.