2 Ekim 2023 Pazartesi

KALİTE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD),

bir sivil toplum kuruluşu olarak demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, Atatürkçü ve çağdaş bir anlayışla Türkiye’de öncelikle Ege bölgesindeki genç iş insanlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmek, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar.

Kuruluş amaçları ve faaliyet konuları tüzüğünde açıkça belirtilen derneğimizin kalite politikası,

Üyelerimize ve topluma yönelik tanımlanmış amaçlarımızı gerçekleştirmek üzere etkinliklerini yürütürken üyelerimizin ve çalışanlarımızın katılımıyla, derneğimizi etkileyen iç ve dış hususları göz önünde bulundurarak risklerimize karşı her zaman hazırlıklı olabilmek,

Üyelerimizin dilek ve şikayetlerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil ve gizlilik ilkesiyle değerlendirilebildiği, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla,

Dernek tüzüğüne, yasalara, kalite ve müşteri memnuniyeti yönetim sisteminin koşullarına uygun olarak,

Üyelerimizin memnuniyetini ve derneğimizin altyapısını geliştirip, sürekliliğini sağlamak ve tüm paydaşlarımıza yararlı olmak üzere çevreye duyarlı projelerle, kalite ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemini sürekli iyileştirerek etkinliğini arttırmaktır.