Kent Raporları

EGİAD sorumluluk sahibi ve yaşadığı şehre sahip çıkan işadamlarından oluşan üye profili ile İzmir’in sorunlarına çağdaş ve vizyoner bakış açısı ile öneriler getirmektedir. Bu kapsamda hazırlanan Kültürpark Raporu 12. Dönem içerisinde kamuoyu ve başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır. Aynı bilinç ve sorumluluk ile EGİAD 13. Dönemde de İzmir’in sorunlarına yönelik çalışmalar yapmaya ve öneriler getirmeye devam edecektir. Bu bağlamda ön hazırlıklarına başladığımız Kordon Raporu ivedilikle ele alınacaktır. İzleyen aylarda Kemeraltı, Liman, Kadifekale vb. İzmir’in değerleri üzerinde çalışarak hazırlayacağımız raporlar sırayla yayınlanacaktır.