8 Aralık 2022 Perşembe

Komiteler

Denetim Komitesi

Görev Tanımı:

  • Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Derneğin planlanan ve gerçekleşen etkinliklerinin Derneğin tüzüğüne uygun şekilde gerçekleştirilmesini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını takip eder.
  • Komite derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az üç üyeden oluşur. Üç ayda bir toplanan Komite toplantı sonuçlarını EGİAD Yönetim Kurulu’na raporlar.
  • Derneğin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, gerektiğinde kurulabilecek iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, bağımsız denetim sürecinin başlatılması, bağımsız denetim şirketinin her aşamadaki çalışmalarının gözetimini gerçekleştirir.
  • Genel kurula açıklanacak yıllık mali tablolarını, derneğin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirir, değerlendirmelerini Yönetim Kurulu’na sunar, Denetleme Kurulu ile koordineli çalışarak Yönetim Kurulu adına iş birliğinde bulunur.

Üyeler:

FEYZİ KAYA – EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili

DENİZ KÜÇÜKKURT – EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi

YAŞAR BARAN KAYHAN – EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Görev Tanımı:

  • Derneğin tüm işlem ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumun en etkin biçimde sağlanmasına, işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılmasına, Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine, idari yapının güçlendirilmesine destek olur.
  • Dernek üyelerine verilen hizmetin etkin, verimli, sürdürülebilir olmasını sağlar. Derneğin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ve dernekler mevzuatına uyumunu izler, gerektiğinde Yönetim Kurulu’na iyileştirici çalışmalar için öneriler sunar. Derneğin Kalite Yönetim Süreçlerinin etkinliğini takip eder, çalışmaları izler.
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi dönem değerlendirme, izleme raporlarının hazırlanması ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi sekreteryasına iletilmesini sağlar.
  • Komite derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az üç üyeden oluşur. Üç ayda bir toplanan Komite toplantı sonuçlarını EGİAD Yönetim Kurulu’na raporlar.

Üyeler:

ALP AVNİ YELKENBİÇER – EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ANIL YÜKSEL – EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ELİF KOÇ – EGİAD Yönetim Kurulu Sekreter Yardımcısı