22 Ocak 2019 Salı

Paydaş İlişkileri Yönetimi Komisyonu

  • Diğer STK’lar ile ilişkiler
  • Üye olunan Federasyon ve Konfederasyonlar ile ilişkiler ve bunlar ile ortak projeler gerçekleştirilmesi
  • Odalar, borsalar, meslek kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkiler, sorunların aktarılması ve ortak projeler geliştirilmesi
  • Parlamento ve bürokrasi ile ilişkiler, iş hayatına ilişkin sorunların belirlenmesi ve ilgili mercilere iletilmesi
  • Medya ile ilişkiler
  • Toplum ile ilişkiler ve derneğin tanınırlığın artırılmasına ilişkin faaliyetler
  • Üniversiteler ve gençlik ile ilişkiler: Bu kapsamda her komisyona konu ve çalışma alanı ile ilgili üniversitelerden genç öğrencilerin davet edilmesi ve/veya sadece üniversite öğrencilerinden oluşan bir gençlik komisyonunun kurulması