20 Mayıs 2022 Cuma

Sanayi, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Komisyonu

Sanayide Enerji Verimliliği konusunda etkinlik düzenleme ve bilgilendirme çalışmaları
Dijitalleşme Checkup Projesinin gerçekleştirilmesi
Üniversite Sanayi İşbirliği projelerinin gerçekleştirilmesi
Global Compact kapsamındaki etkinlik ve bilgilendirme çalışmaları
Sürdürülebilirlik Projeleri geliştirme ve düzenleme
Yeşil Ofis Projesinin gerçekleştirilmesi