Üye İlişkileri Komisyonu

Yeni ve nitelikli üyelerin derneğe kazandırılması ve EGİAD’ın gücünü artırması için çalışmalar yapar


EGİAD Üyelerinin faaliyetlere aktif katılımı için yönetim kurulu ve Sosyal İlişkiler Komisyonu ile ortak çalışmalar yapar


Aidiyet geliştirmeye yönelik faaliyetler yapar


Yönetim ve üyeler arasındaki iç iletişimi güçlendirecek ve geliştirecek çalışmalar yapar


YK D2 projesine destek verir


YK Dijital Dönüşüm projesini yürütür


YK Kümelenme projesine destek verir


Üye işyeri ziyaretleri gerçekleştirir