Üye Kabul Komisyonu

Anıl Yüksel – YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Mesut Özdamar – YÖNETİM KURULU SAYMANI

Sezai Nüzhet Noyan – YÖNETİM KURULU SEKRETERİ

Başak Çayır Canatan – YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Özveri Okay – YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Halil Nadas – 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Nafiz Gönen – 7. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYESİ