İş Geliştirme Komisyonu

Ticaret köprüsü, iş zirveleri vb. iş geliştirme amaçlı organizasyonları yürütür


Üye olunan Federasyon ve Konfederasyonlar ile ilişkileri yürütür ve bunlar ile ortak projeler gerçekleştirir


YK Kümelenme Projesini yürütür


YK Akademi Projesini yürütür


YK D2 projesine destek verir