Sosyal İlişkiler Komisyonu

Üyeler arası sinerji ve kaynaşmayı sağlayacak faaliyetler yapar


Bölgesel yemekleri organize eder


Happy hourları organize eder


Bizbize yemeklerini organize eder


Sanatsal ve kültürel etkinlikler yapılması, halihazırda gerçekleşecek etkinlikler hakkında üyelerin bilgilendirilmesini sağlar


Sportif etkinlikler yapılmasını sağlar


Hobi kulüplerinin belirlenmesi ve uygulamasını gerçekleştirir


Üye ilişkileri komisyonu ile ortak projeler gerçekleştirir


YK Filarmoni Orkestrası projesini yürütür


YK İş Ödülleri projesini yürütür


Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nin yönetimi ve işletiminden sorumlu icra kurulu ile ortak çalışır


Kemeraltı Sosyal Yaşamı Geliştirme Platformu ile ortak projeler gerçekleştirir