30 Mayıs 2024 Perşembe

Tüzük

EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:

Madde 1- Derneğin adı EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’dir. Dernek kısaca EGİAD olarak anılabilir.

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2-Derneğin Genel Merkezi Konak/İZMİR ilindedir. Şubesi yoktur. Lokal açabilir.

DERNEĞİN AMACI :

Madde 3-

EGİAD, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

EGİAD, OECD Kurumsal Yönetim ve Birleşmiş Milletler Global Compact İlkelerini kabul etmiştir ve üyelerinin madde 45’de belirtilen evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmalarını önerir.

EGİAD, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olan yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, ekonomik eşitsizlikle başa çıkmak, sanayileşme, teknolojik ilerleme ve sorumlu üretimi desteklemek, sürdürülebilir tüketimi ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak ilkelerini benimsemiştir ve üyelerine bu amaçlara uygun faaliyette bulunmalarını önerir.

EGİAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra, ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaları destekler.

EGİAD, açıklanan ilkeler temelinde Türkiye’de öncelikle Ege bölgesindeki genç iş insanlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmek, Ege Bölgesi’nde veya Türkiye’de maddi manevi yardım ihtiyacı içerisinde bulunan kişi ve kurumlara yasal mevzuata uygun çerçevede yardım faaliyetlerinde bulunmak, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırtarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar.

DERNEĞİN FAALİYET KONUSU VE ALANI :

Madde 4- Dernek yukarıdaki amacını gerçekleştirebilmek için;

Üyelerin ithalat, ihracat, yatırım, işletmecilik ve yönetim konularında güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, sempozyum, konferans, inceleme gezileri ve bunun gibi etkinlikler düzenler. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlar, üyelerin ve toplumun yararına sunar.

Yurt içi ve yurt dışındaki sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde sergi ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır.

Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik bülten veya dergiler çıkarır, mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur.

Üniversite – iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü projeye ve girişimlere katkıda bulunur.

Ege Bölgesi içerisinde ve gerektiğinde Türkiye sınırları içerisinde maddi ve manevi yardım ihtiyacı içerisindeki kişi ve kurumlara yardım sağlamak adına yasal mevzuata uygun olarak projeler üretir, bağışta veya hibede bulunur.

Ege’nin ekonomik, sosyal ve kültürel yöndeki gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş veya kurulacak vakıflara kurucu üye veya üye olarak katılır.

Gençliğin sosyal sorumluluk bilinci ile yetişmesini ve kültür, sanat ve spor faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla gerektiğinde ilgili kurumlardan gerekli izinler alınması şartıyla konserler, spor yarışmaları, sergiler, şiir ve resim yarışmaları ve sair etkinlikler düzenler. Bu amaca hizmet etmek üzere tiyatro topluluğu, senfoni orkestrası, koro ve sair kültür ve sanat birimlerinin kurulmasını sağlar, destek verir organizasyonlarına katılır.

Dernek, merkezi ve amacına uygun faaliyetleri ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her türlü hakkı tasarruf edebilir.

Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş, kurulacak uluslararası dernek, kuruluş veya üst kuruluşlara yasal gerekler yerine getirildikten sonra katılabilir veya bunlarla işbirliği yapabilir.

Kendi konumuna uygun olarak gerektiği zaman iktisadi işletme açabilir ve işletebilir.

Sivil toplum örgütü olması dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları veya meslek / iş kolu tarafından verilmesi zorunluluk arz etmeyen belge ve sertifikaları verebilir.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, sosyal ve mesleki dayanışma alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

DERNEĞİN KURUCULARI :

Madde 5- Derneğin Kurucu Üyeleri :

Hüsnü Bülent ŞENOCAK, Sanayici, İzmir 1954 doğumlu, Mustafa Bey Caddesi No:26/13 İzmir’de mukim. T.C. Uyruklu.

Alpan VERYERİ, İşletmeci, İzmir 1959 doğumlu. Mithatpaşa Cad. 722/7 İzmir’de mükim. T.C. uyruklu.

Fatih BEŞER, Sanayici, İzmir 1956 doğumlu. Plevne Bulv. No:18 D:16 Alsancak İzmir’de mukim T.C. uyruklu.

İbrahim İZMİT, Mimar İzmir 1947 doğumlu. Mithatpaşa Cad. No:610/16 İzmir’de mukim. T.C. uyruklu.

Ahmet Oğuz ÖZKARDEŞ, Finansal Bilgi Sistem Uzmanı. İzmir 1961 doğumlu. Atatürk Cad. No:338 Kat:3 Alsancak İzmir’de mukim. T.C. uyruklu.

Mustafa ORCANER, Ekonomist, İzmir 1963 doğumlu. Mithatpaşa Cad. No:614/2 İzmir’de mukim. T.C. uyruklu.

Mehmet Bülent EGELİ, İşletmeci, İzmir 1954 doğumlu. 1379 Sok. No:16-B-3 Alsancak İzmir’de mukim. T.C. uyruklu.

Asım SÖZER, Tüccar. Acıpayam 1958 doğumlu. Mithatpaşa Cad. 240/17 Karataş/ İzmir’de mukim. T.C. uyruklu.

Can YAŞAL, İktisatçı. İzmir 1958 doğumlu, Plevne Bulv. 1398 Sok. No:1/14 Alsancak/İzmir’de mukim. T.C. uyruklu.

Ahmet Cemal ÖZGÖRKEY, Sanayici, İzmir 1959 doğumlu, 1481 Sok. İskele Apt. No:1 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Ender YORGANCILAR, Tüccar, İzmir 1957 doğumlu, Yalı Cad. No:392/6 Karşıyaka/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Cem MUSULLUGİL, Tüccar, İzmir 1956 doğumlu, Ali Çetinkaya Bulv. No:13/12 İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Eşref BALTALI, İnşaat Mühendisi, 1957 doğumlu, 1408 Sok. No:2/14 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Kazım Kürşat KAVADARLI, İktisatçı, Ödemiş 1956 doğumlu, Erzene Mah. 102 Sok. No:4 Bornova/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Cumhur ŞENOLSUN, Gümrük Komisyoncusu, Karşıyaka 1959 doğumlu, 1787/1 sok. Efes Apt. Karşıyaka/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Hayri DURSUNOĞLU, Sanayici, İzmir 1947 doğumlu, Mithatpaşa Cad. No:1136/3 Konak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Cihan AKİŞ, Sanayici, Salihli 1955 doğumlu, Atatürk Cad. No:266 Kat:7 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Yaşar Bengi BABAN, Tüccar, Denizli 1957 doğumlu, 1382 Sok. No:16/9 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Raşit KAYIRA, Sanayici, İzmir 1959 doğumlu, 1382 Sok. No:4/6 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Abdullah KÜLAHÇIOĞLU, Sanayici, İzmir 1961 doğumlu, Mithatpaşa Cad. No:804/4 Köprü/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Mehmet Ender SOYAÇIKGÖZ, İnşaat Müteahhiti, Develi 1952 doğumlu, Mithatpaşa Cad. No:848 Kat: 5 D:10 Sadıkbey/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Ali Tarık MANOĞLU, Finansmancı, Karşıyaka 1953 doğumlu, Atatürk Cad. 332/8 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Osman Alp BAYRAKTAR, Pazarlama, Ankara 1957 doğumlu, 156 Sok. No:25/9 Bornova/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Ersan YILDIRIM, İşletmeci, İzmir 1959 doğumlu, 1381 Sok. No:9 Kat:2/3 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Ali Celal ERGİN, Kimya Mühendisi, İzmir 1956 doğumlu, Cemal Gürsel Cad. No:434/2 D:17 Karşıyaka/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Tufan MUŞKARA, Sanayici, İzmir 1951 doğumlu, Cumhuriyet Bulv. No:167/5-D Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Mehmet Uğur BARKAN, Sanayici, Karşıyaka 1956 doğumlu, 1700 Yalı Cad. İplikçi Apt. No:340 D:6 Karşıyaka/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Talat TARAKÇIOĞLU, Tüccar, İzmir 1957 doğumlu, 1382 Sok. No:14/5 Baha Apt. Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Hasan Mithat TOPAÇ, Gazeteci, İzmir 1951 doğumlu, Yalı Cad. No:374 Kat:2 D:4 Karşıyaka/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Mustafa DİZDAR, Sanayici, İzmir 1958 doğumlu, Ali Çetinkaya Bulv. No:71/16 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Ajlan YANAŞAN, Serbest, İzmir 1959 doğumlu, Kalamış Cad. Fuatpaşa Sok. Kızılkaya Apt No:2/10 İstanbul’da mukim, T.C. uyruklu.

Yılmaz MEN, Sanayici, İzmir 1951 doğumlu, Mithatpaşa Cad. 772 B Blok D:7 Köprü/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Emir ÇINAR, Tüccar, Akhisar 1947 doğumlu, Mustafa Bey Cad. No:11/5 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Hakan GÖRYAKIN, Tüccar, İzmir 1958 doğumlu, 927 Sok. No:64 İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Ömer Tefik KUYAŞ, İstanbul 1953 doğumlu, Vasıf Çınar Bulv. No:15/6 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Münir Alp KAHYAOĞLU, Tüccar, İzmir 1959 doğumlu, Ali Çetinkaya Bulv. No:24/14 İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Mustafa Demir UZUN, Tüccar, İzmir 1954 doğumlu, Talatpaşa Bulv. No:36/9 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Altan YALAZ, Tekstil Mühendisi, İzmir 1947 doğumlu, Mithatpaşa Cad. No:648/8 Güzelyalı/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Mehmet Salim ARSLANALP, Elektrik Mühendisi, İzmir 1955 doğumlu, 1379 Sok. No:26/B Kat:4 D:9 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Haluk ÖZYAVUZ, Bursa 1956 doğumlu, Yalı Cad. No:428/5 Karşıyaka/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Hasan Edip CARFİ, İşletmeci, İzmir 1960 doğumlu, Cumhuriyet Meydanı Anıt Apt. No:10/10 İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Seyit ŞANLI, Sanayici, İzmir 1965 doğumlu, Atatürk Cad. 192/2 Kat:4 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Cüneyt KARAGÜLLE, Tüccar, Ankara 1958 doğumlu, Mithatpaşa Cad. 924 Kat:4/B Güzelyalı/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Ali Mustafa ULUSOY, Tüccar, Söke 1957 doğumlu, 1375 Sok. No:5 Kat:2/5 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Ahmet Bilge GÖKSAN, İhracatçı, Ankara 1959 doğumlu, 1381 Sok. No:23/15 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Mehmet Murat ÇİM, Avukat, İzmir 1951 doğumlu, 247 Sok. No:34 D:4 İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

Murat Rüştü OKTAR, Bankacı, Ankara 1954 doğumlu, 1381 Sok. No:10/9 Alsancak/İzmir’de mukim, T.C. uyruklu.

DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ:

Madde6- Derneğin iki türlü üyesi vardır. Bunlar:

Asil Üye

Gerçek Kişi Üye

Tüzel Kişi Üye

Fahri Üye

Madde 7- Asil üyelik şartları:

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneklere üye olabilirler.

Gerçek Kişiler için;

Kişisel veya mensubu olduğu şirket olarak Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmak.

Mensubu bulunduğu şirketin hissedarı veya  yöneticisi olarak görev yapmak.

22 yaşını bitirmiş, 42 yaşını geçmemiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, taksirli suçlar hariç olmak  üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek.

Genel Kurul tarafından tayin olunan giriş ödentisini peşin olarak ödemiş olmak ve Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık aidatları tayin olunan şekilde zamanında ve eksiksiz olarak ödemek.

Dernekte en az 1 yıldır üyeliği devam eden en az  iki üye tarafından dernek  Yönetim Kuruluna tavsiye edilmiş olmak.

Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri için, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin  kapatılmasına sebep olan parti üyeleri için de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş yıl geçmesinden sonra dernek kurma hakkını yeniden kazanmış olmak. 

Tüzel Kişiler için;

Gerçek Kişiler için aranan niteliklerden a,d ve e bendi hükümleri Tüzel Kişi Üyeler için de geçerlidir. Ayrıca Tüzel Kişi üyenin ana sözleşmesi (veya tüzüğünde) Dernek üyeliğine engel hüküm bulunmaması ve Derneğe üye olunması ile ilgili görevli organ tarafından karar alınmış bulunması zorunludur. Tüzel kişilerin üye olması halinde tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin tüzüğün Gerçek Kişi Üyeler için aranan özellikleri taşıması zorunludur. Bu özelliklerden birini kaybeden kişinin temsil yetkisi kendiliğinden sona erer; bu husus Dernek Yönetim Kurulu tarafından derhal Tüzel Kişi Üyeye bildirilir. Bu durumda tüzel kişi üye tarafından en geç 7 gün içinde yazılı olarak yeni bir temsilci, Derneğe bildirilir. Mücbir sebepler (istifa, işten çıkarılma, Ege Bölgesi dışında uzun süreli görevlendirme vb.) hariç olmak üzere tüzel kişi üye tarafından temsil yetkisi verilerek görevlendirilen kişi en az iki yıl bu görevi sürdürür.

Madde 8- Fahri Üyelik Şartları :

47 yaşını dolduran üyenin asil üyeliği sona erer ve fahri üye olur.

Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında tavsiye niteliğinde görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.

Fahri üyeler yıllık aidat ödemezler.

Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile Fahri Üyeliğe kabul edilirler.

Derneğin Tüzel Kişi üye temsilcilerinden 47 yaşını doldurarak yerine başka bir temsilci atanan üyeler; Yönetim Kurulu tarafından geçmiş dönemlere yaptıkları katkılar ve dernekte bulunmasına kıvanç duyulacak olması kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu Yönetim Kurulu Kararı ile Fahri Üyeliğe kabul edilirler. Fahri üyeliği kabul edilen üye yerine ayrıca Tüzel kişi üye temsilcisi atanmak zorundadır.

Fahri üyeler için yaş haddi aranmaz.

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL :

Madde 10- Tüzüğün 7. maddesinde öngörülen şartları taşıyanların üyelik başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından biri Genel Sekreter, biri Fahri Üyeler arasından, en az ikisi Yönetim Kurulu Üyeleri arasından olmak üzere atanan toplam 5 (beş) kişiden oluşan Üye Kabul Komisyonu, üye adayını başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ziyaret eder ve kendisi ile mülakatta bulunur. Bunun üzerine Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir; üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir. Derneğe Kabul Bildirimi ile birlikte Dernek Tüzüğü kabul edilen Üye’ye tebliğ edilir. Dernek Yönetim Kurulu tarafından Üye adayının üyeliğe kabul edildiğinin yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde kabul edilen Üye tarafından Giriş Aidatı ödenmek zorundadır. Üyeliğe giriş aidatını belirtilen süre içerisinde tamamen ödemeyen başvuru sahibi, üyeliğe kabul edilmez. Giriş aidatının tamamen ödenmemesi halinde, başvuru sahibi tarafından yapılan kısmi ödemeler Derneğe gelir olarak kaydedilir ve başvuru sahibine iade edilmez.

ÜYELİKTEN ÇIKMA :

Madde 11- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri üyelikten ayrılmaya karar verdiklerinde Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvuracaklardır. Yazılı istifa dilekçesinin Derneğe tebliğ edildiği tarihte üyelikten çıkma gerçekleşir. Ancak, dernek üyeliğinden kendi arzuları ile ayrılmak isteyenler belirttikleri istifa tarihine kadar tahakkuk etmiş aidat ve benzeri borçlarını en geç istifa dilekçelerinin Derneğe tebliğ tarihinde ödemekle mükelleftirler. İstifa eden üyenin istifa tarihi itibariyle Dernek nezdinde tahakkuk eden aidat ve sair her türlü borcu istifa dilekçesinin tebliğ tarihi itibariyle ayrı bir merasime lüzum bulunmaksızın muaccel olur.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 12-

Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyesi hakkında aşağıdaki hususlardan birinin varlığının tespit edilmiş olması halinde, Haysiyet Divanının görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilir.

Derneğe üye olduktan sonra derneğin amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.

Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmiş olmak.

Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi: Genel Kurul tarafından alınan mali mükellefiyetlere aykırı davranışta bulunmak. Bu durumda Dernek Yönetim Kurulu, her takvim yılının en geç Aralık ayı başında Dernek nezdinde o güne kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş borcu bulunan Üyeleri tespit ederek bu üyelere uygun göreceği bir usulde ihtarname keşide eder; anılan ihtarnamede Dernek nezdinde tahakkuk eden borcun en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi aksi halde borcun tahsili için üye hakkında yasal işlem başlatılabileceği ve üyeliğinin kendiliğinden sona ereceği ihtar olunur. Üye tarafından kendisine Dernek tarafından tanınan süre içerisinde Derneğe olan borcun ödenmemesi veya borcun ödendiğinin yazılı belge ile ispatlanamaması halinde üyenin üyeliği ayrıca bir işlem tesisine gerek olmaksızın, ödeme için tanınan 15 günlük sürenin bitiminde ve her koşulda en geç 31 Aralık tarihinde sona erer.

Üyelikten Çıkarılmaya İtiraz: Üyelikten çıkarılmasına karar verilen üye itirazını yazılı ve gerekçeli olarak Yönetim Kurulu’na yapar; Yönetim Kurulu tarafından itirazlar takip eden ilk Genel Kurul’da Genel Kurulun onayına sunulur; itirazın kabulü veya reddine Genel Kurul karar verir. Üyenin, üyelikten çıkarılmaya itiraz ettiği tarih ile Genel Kurul tarafından itirazın görüşüldüğü tarih arasındaki süreçte Üyenin üyeliği askıya alınır. Bu süreçte üye dernek faaliyetlerine iştirak edebilir ancak; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Komisyonlar nezdindeki görevlerine (eğer mevcut ise) iştirak edemez; Genel Kurul’da oy kullanamaz. Üyelikten Çıkarılmaya İtiraz hakkında Genel Kurul tarafından verilecek kararlar kesindir. Ancak genel hükümler dairesinde yasal yollara başvurulabilir.

ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Madde 13- Üyelik haklarının kullanılmasında eşitlik ilkesi esastır. Dernek üyelerinin sayısı sınırlanamaz. Bu itibarla üyelik vasfına ve 7. maddede yazılı özelliklere sahip herkes derneğe üye olabilir. Üyelik hakkı gerçek kişi üyelerde şahsa, tüzel kişi üyelerde ise dernek kayıtlarındaki tüzel kişiye bağlıdır ve devredilemez. Üyeler ile Dernek arasındaki iletişimin sağlam şekilde sürdürülmesinin temini adına her Üye, derneğe üye olarak kabul edildiği tarihte veya Dernek Yönetim Kurulu tarafından kendisinden talep edildiği zamanlarda üyelik iletişim bilgilerini sağlıklı iletişim için gerekli kapsamda Derneğe bildirmekle yükümlüdür. Her asil üyenin Genel Kurul’da yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişi üyelerin dernek nezdindeki kayıtlı temsilcileri oy kullanır.

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Dernek Tüzüğü, üyeliğe kabul edilen üyelere üyelik kabul bildirimi ile birlikte diğer üyelere ise Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği zamanlarda, her halükarda Tüzük tadili gereken durumlarda tadil tasarıları, tadilin görüşüleceği Genel Kurul ilanı ile birlikte iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile veya elektronik posta yolu ile teslim edilir; Dernek Tüzüğü ayrıca Derneğin internet sitesinde sürekli olarak bulunur. Tüm Dernek üyelerinin, Dernek Tüzüğü’nü bildiği kabul edilir.

DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde 14-

A)Derneğin asli organları:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

d)      Haysiyet Kurulu’dur.

B) Derneğin seçimlik organları:

a)      Danışma Kurulu

c)      Başkanlar Kurulu

d)     Genel Sekreterlik’dir.

Seçimlik organların oluşumu, işleyişi ve görevleri dernek tüzüğü ve iç yönetmeliklerinde belirtilen usullerle düzenlenir ve  bu organlarda görev yapacak kişiler EGİAD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları seçimlik organlara devredilemez veya diğer asli organlar arasında paylaştırılamaz.

GENEL KURUL :

Madde 15- Genel Kurul Derneğe kayıtlı ve Genel Kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin tamamından oluşur. Olağan Genel Kurul toplantıları iki yılda bir Ocak ayı içinde yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca Olağanüstü toplantıya çağrılır.

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ :

Madde 16- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ :

Madde 17- Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulunun tespit edeceği Genel Kurul yapılmaya müsait bir yerde yapılır. Genel Kurul toplantıları Genel Merkezin bulunduğu İl sınırlarının dışında yapılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI :

Madde 18- Genel Kurul, Genel Kurul tarihi itibariyle Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye tam sayısının salt çoğunluğunun; tüzük tadili ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır; ilk Genel Kurul’da gerekli ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yetersayısı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Tüzüğün 41 ve 42. maddesinde düzenlenen konulara ilişkin karar yeter sayısı Toplantıya Katılan üye tamsayısının 2/3’üdür.

GENEL KURUL TOPLANTISININ USULÜ :

Madde 19- Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Üyeler Yönetim Kurulunca hazırlanan listelerdeki isimlerinin karşılarına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulunun Başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Genel Kurul Başkanı, bir Başkan vekili ve üç katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve Başkan ile birlikte imzalayıp bütün tutanaklar ve belgeleri 7 (yedi) gün içinde mahalli Mülki Amirliğine verilmek üzere Yönetim Kuruluna teslim eder. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 20- Oylamalar gizli olarak yapılır. Öncelikle Denetleme Kurulu ve Haysiyet Kurulu seçimleri gerçekleştirilir. Daha sonra Yönetim Kurulunun seçimine geçilir. Gizli oylama dernek mührünü taşıyan zarf ve oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, yine mühürlenmiş sandığa atılması ile yapılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak, belirlenen liste kazanmış olur.

Herhangi bir döneme ait aidat veya diğer ödenti borcu olan üyelerin Genel Kurul Toplantısında oy kullanma, organlara aday olma ve seçilme hakkı yoktur.

Seçimler Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Kurullarda görev almaya aday olanların Adı, Soyadı ve aday oldukları görevleri gösteren seçim listesi önceden düzenlenmek suretiyle yapılır. Yönetim Kurulu Üyeleri(asil ve yedek), Denetleme Kurulu (asil ve yedek), Haysiyet Kurulu (asil ve yedek) isimleri yazılı olduğu pusulalar ve liste üzerinde değişiklik yapılamaz, değişiklik yapılırsa oy pusulası geçersiz sayılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 21- Genel Kurul, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu ibra etmek.

Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.

Gizli oy açık tasnifle Yönetim Kurulu için 11 asil, 11 yedek, Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek, Haysiyet Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçmek.

Dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.

Gerektiğinde derneğin merkezi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için taşınmaz mal satın almak, satmak, ipotek etmek ve ipoteği kaldırmak hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Gerektiğinde dernek tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.

Derneğin başka bir dernek ile birleşmesi, federasyon ve sair üst kuruluşlara üye olması veya bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, vakıf kurması hususunda karar vermek.

Mali mükellefiyetlere aykırı davranış nedeniyle üyeliği kendiliğinden sona ermiş olan üyelerin yeniden üyelik taleplerini görüşüp karara bağlamak.

Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya benzeri kuruluşlara üye olarak katılmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek v.b. konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Derneğin feshedilmesine karar vermek;

İlgili Yasal Mevzuat ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Madde 22Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

YÖNETİM KURULU :

Madde 23- Derneğin Yürütme Organıdır. Görev süresi 2 (iki) yıldır. Yönetim Kurulu, 11 asil ve 11 yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Asil üyelerden boşalan yerler yedek üyelerin sırası ile göreve çağırılması ile doldurulur. Yönetim Kuruluna seçilecek 11 asil üyenin en az 4’ünün ve 11 yedek üyenin en az 4’ünün dernek organ ve komisyonlarında en az iki yıl ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan “Komisyonların Çalışma El Kitabı”na uygun olarak görev yapmış olmaları zorunludur. Bu koşullara uyan üyelerin isimleri Dernek Genel Sekreterliği tarafından seçimli genel kurul toplantılarından önce güncellenerek bir liste halinde hazırlanır. Bu koşullara uygun olarak belirtilen aday listeleri en geç seçimli Genel Kurul’un başlama saatinden önce Genel Sekreterliğe teslim edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 24- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:

Derneği temsil ve ilzam etmek ve bu konuda kendi üyelerinden en az iki (2) en fazla beş (5) kişiye yetki vermek. Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Asil Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler.

Yönetim kurulu aynı toplantıda en az iki kişi olmak üzere yeterli sayıda başkan vekili, bir sekreter, bir sekreter yardımcısı, bir sayman, bir sayman yardımcısı seçerek göreve başlar.

Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırmak

Derneğe üye kabulünü gerçekleştirmek

Dernek faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli gördüğü sayıda ve konularda Komisyonlar ve Çalışma Grupları oluşturmak

Kendi içinden ve/veya dışından Üye kabul sürecini yürütecek komisyon teşkil etmek

Gerçek kişi üyelikten tüzel kişi üyeliğe geçiş başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak

Dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini tebellüğ etmek ve gerekli işlemleri yaparak istifa eden üyeye bildirmek

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak

Dernek gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her türlü  işlemleri yapmak.

Dernek tüzüğüne ve üyelik sorumluluklarına, EGİAD üyelerinin uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan üyelerin durumlarını Haysiyet Kuruluna bildirmek, Haysiyet Kurulunun kararına uygun olarak üye hakkında işlem yapmak.

Derneğe aidat borcu bulunan üyeler hakkında alacağın tahsili amacıyla yasal işlem başlatmak;

Genel Sekreter’in tayini, istihdamı, azli işlemlerini yürütmek.

Dernekte üyelere hizmet maksadıyla çalıştırılacak personel ve işçi alınmasına, çıkarılmasına karar vermek. Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslardan her türlü hizmeti almak ve vermek. Bu çerçevede Dernek adına üçüncü kişiler ile sözleşmeler akdetmek.

Ayda en az üç defa toplanarak derneğin işlerini görüşmek ve yapılacak işler hakkında karar almak.

Gerekli gördüğü takdirde çalışma yöntemlerini yeniden düzenlemek amacıyla iç tüzük, yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve uygulamak.

Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 25- Yönetim Kurulu mevcut asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar yeter sayısı toplantıya katılan asil Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğudur. Çoğunluk olmaksızın yapılan toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Altı aylık süre içerisinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının yarısından bir fazlasına, mazereti olmaksızın katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim Kurulu’nda asillerin istifası veya görevin sona ermesi halinde yedek yönetim kurulu üyeleri göreve çağrılır. Boşalan yerlerin yedekler tarafından doldurulamaması ve yönetim kurulu mevcut üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde genel kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Denetleme Kurulu, Dernek merkezinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.

DENETLEME KURULU:

Madde 26- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden meydana gelir ve görev süresi iki (2) yıldır. Denetleme Kurulu, görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre her yıl yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna veya toplandığında Genel Kurula sunar.

DENETLEME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 27- Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Yönetim Kurulu Aday Listeleri’nde yer alan adayların Yönetim Kurulu üyeliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla Derneği denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

HAYSİYET KURULU :

Madde 28- Genel Kurulca 3 asil, 3 yedek olmak üzere 2 (iki) yıl için seçilir.

GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 29-Haysiyet Kurulu, dernek tüzüğüne, amaçlarına, EGİAD üyelerinin uymak zorunda olduğu iş ahlakı ilkelerine aykırı davranış ve tutumda bulunan, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyelerden Yönetim Kurulu’nca Haysiyet Kuruluna sevki uygun görülenlerin durumlarını inceleyerek aşağıdaki cezalardan birinin verilmesi için görüşünü bildirir.

a-Uyarı cezası

b-Üyelikten sürekli olarak çıkarma

Haysiyet Kurulu 3 asil üyenin tamamının katılımı ile toplanır ve karar sayısı asgari iki (2) üyenin oyudur. Üyelikten sürekli çıkarma kararına karşı, ilgili üyenin Genel Kurul nezdinde çıkarılma şartlarının gerçekleşmediği iddiası ile sınırlı olarak itiraz etme hakkı saklıdır. Genel Kurulun üyelikten sürekli olarak çıkarılma kararına üyenin itirazı üzerine vereceği karar kesindir.

HAYSİYET KURULUNA SEVK NEDENLERİ :

Madde 30- Haysiyet Kuruluna sevk nedenleri şunlardır:

Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak.

Genel Kurul kararına uymamak.

Dernek içinde veya dışında dernek amaçları aleyhine yıkıcı söz ve davranışlarda bulunmak.

Derneği siyasi amaçlara alet etmek.

İş Ahlakı İlkelerine aykırı hareketlerde bulunmak.

DANIŞMA KURULU:

Madde 31-

Danışma Kurulu derneğin danışma organıdır. EGİAD İç Yönetmeliğine uygun olarak dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunca  2 (iki) yıl için seçilen 5 (beş) asil ve 5 (beş) fahri üye ile yine Yönetim Kurulunca toplumda öne çıkmış bilim, iş  ve medya dünyasından seçilen 10 (on) kişi olmak üzere toplam 20 kişiden ve Yönetim Kurulu eski başkanlarından oluşur.

Danışma Kurulu toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, tarım, ticaret, bürokrasi, medya, eğitim ve politika dünyasından seçilmiş kişiler, Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olarak davet üzerine katılabilirler. Bu kişiler kurul oylamalarına katılamazlar.

Danışma Kurulu toplantılarına EGİAD’ın görevdeki Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Sekreter katılırlar. Ancak, toplantıda yapılacak oylamalara katılamazlar. Danışma Kurulu üyelerinin talep etmesi halinde derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi verirler.

Kurul ilk toplantısında 2 (iki) yıl için kendine bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

Danışma Kurulu, başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez olağan veya Yönetim Kurulu’nun talep etmesi halinde kurul başkanının daveti ile olağanüstü toplanır. Danışma Kurulunun ilk toplantısı mutlaka yılın ilk altı ayı içerisinde yapılır.

TOPLANTILARA ÇAĞRI VE KATILIM

Madde 32-Yukarıda belirtilen hususlarda toplantı yapılma zorunluluğu ortaya çıktığında, Danışma Kurulu Başkanı gündem konusunda önerileri almak üzere toplantı tarihinden en az 15 gün önce kurul üyelerine yazılı olarak davette bulunur. Gündem önerileri, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Danışma Kurulu Başkanı tarafından birlikte değerlendirilerek toplantı gündemi oluşturulur.

Danışma Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılımı sağlamak, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu başkanlarının ortak sorumluluğudur.

Danışma Kurulunun asıl gündemi ve görev tanımına giren konular kapalı oturumda görüşülür. Toplantı sırasında ses kaydı yapılabilir ve alınan kararlar bir tutanak haline getirilir. Bu toplantı sonucunda alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu’nca değerlendirildikten sonra gerekirse basına duyurulur.

EGİAD Genel Sekreteri ve Danışma Kurulu Sekreteri alınan kararların izlenmesi ve rapor edilmesi konusunda görevlidir. Her iki sekreterin ortaklaşa hazırlayacağı üç aylık izleme raporları Danışma Kurulu ve EGİAD Yönetim Kurulu başkanlıklarına sunulur.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 33:

Derneğin amacına uygun olarak genelde Türkiye’nin ve özelde Ege’nin ekonomik durumunu ve sorunlarını gözden geçirmek, kısa ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

Derneğin amaçlarını en uygun şekilde gerçekleşebilmesi için hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmek.

Yönetim Kurulu’nun danıştığı önemli konular hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

BAŞKANLAR KURULU:

Madde 34: Derneğin kuruluşundan itibaren görev yapmış olan Yönetim Kurulu Başkanlarının doğal üye sıfatıyla oluşturdukları seçimlik organdır. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine Derneği ilgilendiren önemli konularda karşılıklı istişare içerisinde bulunmak ve Yönetim Kurulu Başkanı’na görüş ve önerilerini bildirmek amacıyla yılda en az iki kez toplanır. Başkanlar Kurulu toplantılarına Kurucu Başkan’dan başlamak üzere ve her toplantıda değişmek üzere EGİAD’ın önceki dönem başkanları yönetim dönemi sırasına bağlı olarak dönüşümlü olarak başkanlık ederler.

GENEL SEKRETERLİK:

Madde 35: Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan, Derneğin üçüncü kişilerle olan yazışmaların, Derneğin üyelerle iletişiminin, Derneğin resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenli bir biçimde yürütülmesinden sorumlu olan ve Yönetim Kurulu tarafından öngörülecek sair faaliyetlerle iştigal eden seçimlik organdır. Dernek üyeleri arasından seçilebileceği gibi Dernek Üyesi olmayan üçüncü kişi olarak da seçilebilir veya istihdam edilebilir. Genel Sekreter adayının üniversite mezunu olması ve en bir yabancı dile hakim olması zorunludur.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :

Madde 36-

Üyelerden alınan aylık veya yıllık aidatlar. Üye aidat miktarı günün koşullarına göre Genel Kurulca belirlenir. Üyeliğe giriş ve çıkışta yıllık aidat için kıstelyevm uygulanır.

Derneğe yeni giren üyelerin ödeyecekleri Genel Kurulca belirlenen giriş aidatları ve katılma payları

Dernek yayınları, ilan gelirleri, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, yemekli eğlence, temsil, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler

Bağışlar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve sair gelirler

Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler

Ulusal ve uluslararası projelerden elde edilecek gelirler

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi, Lokal gelirleri

DERNEK GELİR VE GİDERLERİNDE USUL :

Madde 37- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Ayni bağış alındı belgeleri (EK-15)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.

DERNEĞİN YARDIM ALAMAYACAĞI KURULUŞLAR :

Madde 38- Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER :

Madde 39- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere  (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :

Madde 40- Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim  kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halindeYönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :

Madde 41- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ :

Madde 42- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN TASFİYESİ :

Madde 43- Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Ege Genç İş İnsanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

DERNEKLER-KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Madde 44- Dernek adına bir başka kurum, kuruluş ve dernekte görev alan üyelerin, dernekteki görev sürelerinin sona ermesi halinde, derneği temsilen katıldığı kurum ve kuruluşlardaki görevleri bu kuruluşların tüzüklerinde yer alan hükümler doğrultusunda belirlenen sürenin sonuna kadar devam eder.

EGİAD ÜYELERİNİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İŞ AHLAKI İLKELERİ-

Madde 45-

AMAÇLAR.

*Serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak,

*İş yaşamında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine katkıda bulunmak,

*İş ahlakına uymayan tutum ve davranışların yaygınlaşmasını önlemek,

*İş aleminde ve kendi sektöründe iş ahlakını savunarak bu ilkenin yerleşmesine ve iyileşmesine çaba göstermek

GENEL İLKELER

DÜRÜSTLÜK

İş yaşamında, kişi ve kuruluşlar, onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar.

Bu ilke, uygulamada aşağıdaki tutum ve davranışları içerir.

İş yaşamındaki kişi ve kuruluşlar:

*İş yaşamında saygın ve dürüst davranış kurallarına aykırı davranışlarda bulunmazlar, bu davranışları itiyat haline getiremezler.

*Ticari faaliyetleri ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler.

*Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar.

*Başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar.

*Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.

*Ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar.

*Yasalar ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

VERİLERİN KORUNMASI (GİZLİLİK)

Kişi ve kuruluşlar, kendilerine iş ilişkileri ve görevleri nedeniyle emanet edilen bilgilerin, tevdi edilme gereklerinin dışında kullanılmamasına özen gösterirler.

Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar.

Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar.

HUKUKA SAYGI

Kişi ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk düzenine saygılı olmak zorundadırlar.

Bu bağlamda kişi ve kuruluşlar;

*Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler.

*Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.

*Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

*Serbest piyasa ve rekabet koşullarına uymayan davranışlarda bulunmazlar.

ÇALIŞMA ORTAMI

*Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmazlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz edilemez.

*İşyerinde, ırksal, dinsel, ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ve eylemlere izin vermezler.

*Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

BİLGİ ELDE ETME

Kişi ve kuruluşlar, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler.

ÇEVRE

Kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerinden dolayı doğanın zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

ÇALIŞANLAR

Kişi ve kuruluşlar, çalışanların da bu belgede yer alan ilkeleri benimseyip, kendi alan ve yaşamlarında uygulamaları için çaba gösterirler.

Madde 46: Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye  kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve herhalde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

İŞBİRLİĞİ

Madde 47: Ege Genç İş İnsanları Derneği, aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, kurulmuş ve kurulacak olan diğer tüm iş insanları dernekleri, vakıfları, federasyonları ve konfederasyonları ile işbirliğini özendirir ve gözetir. Diğer İş İnsanları Dernekleri tarafından kurulmuş veya kurulacak olan federasyonlara üye olabilir, üye olarak federasyonların çalışmalarına katılabilir. Kurulacak olan federasyonun tüzüğünü onaylayıp kabul edebilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 48 Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak, bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği mali açıdan zorlayacak boyutlarda olamaz.

BİLDİRİMLER

Madde 49 Dernek gerek diğer kurum, kuruluş ve kişilerle gerekse Üyeleri ile arasındaki yazışmaları Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği en seri ve yararlı vasıta (elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup veya kargo ya da kurye yolu veya noter kanalı ile) ile yürütür. Üyeler ile gerçekleşen yazışmalarda, Üyenin derneğe kayıtlı en son ikametgahına yapılan bildirim geçerli kabul edilir.

Madde 50 İşbu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır.

Alp Avni Yelkenbiçer
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Muhlis Kaan Özhelvacı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Başak Çayır Canatan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Arda Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Erkan Karacar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 

Mert Hacıraifoğlu
Yönetim Kurulu Sekreteri

 

Müge Şahin
Yönetim Kurulu Saymanı

 

Yağmur Yarol
Yönetim Kurulu Sekreter Yrd.

 

Ali Kolcu
Yönetim Kurulu Sayman Yrd.

 

Ceren Sertdemir Yavuz
Yönetim Kurulu Üyesi

 

Eyyüpcan Nadas
Yönetim Kurulu Üyesi