27 Eylül 2022 Salı

16. Dönem Projeleri

1.1 Diamond Challenge University of Delaware
EGİAD olarak geçtiğimiz dönemde Türkiye temsilciliği alınan ve geçen yıl ilk ev sahipliğinin yapıldığı University Of Delaware’in uluslararası liseler arası girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge organizasyonuna önümüzdeki iki yılda da devam edilmesi amaçlanmaktadır. Girişimciliğin bütüncül bir yaklaşımla, liselerden başlayarak, girişimcilik deneyiminin ve kültürünün yaygınlaşması için çalışmaya devam edilmesi, sürdürülebilir projemizin hem uluslararası köprü kuran hem de gelecek neslimiz için umut vaat eden niteliği taşımaktadır.

1.2 TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Ege Programı
2011 yılından bu yana TÜSİAD tarafından organize edilen ve üniversitelerarası bir girişimcilik programı olan Bu Gençlikte İş Var Projesi geçtiğimiz 2 yılda EGİAD ve EGİAD Melekleri yürütücülüğünde Ege Bölgesi’nde yapılmış olup büyük ses getirmiştir. Etki alanı oldukça geniş ve İzmir girişimcilik ekosistemine katkısı büyük olan projenin önümüzdeki iki yılda da devam etmesi sağlanıp, İzmir’deki girişimcilik konusundaki öncülüğünün sürdürülmesi hedeflenmektedir.

1.3 Oyun Girişimciliği
Girişimcilik ekosisteminin günümüzde en gözde alanlarından biri de oyun yatırımcılığıdır. EGİAD üyelerine, oyun endüstrisini anlatan, bu sektörde nasıl var olabileceği ve yatırım yapabileceği ile ilgili eğitim ve panellerin düzenlemesini hedeflemektedir. Gelecek dönem içerisinde, oyun girişimciliği konusuna yatırım yapan fonlar ile iş birliği geliştirilerek, konuyla ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
Son dönemde ön plana çıkan bir diğer alan ise e-spor dur. Gelecek dönem içerisinde dernek üyelerine, e-spor alanına yapılabilecek yatırımlarla ilgili bilgi verilmesi planlanmaktadır. Bu alana yatırımcılığın teşvik edilerek, girişimci-yatırımcı buluşmalarıyla girişimcilere verilen desteklerin arttırılması hedeflenmektedir.

1.4 IPA Projesi ve AB Fonları
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Avrupa Komisyonu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Vakfı ve EGİAD olarak ortak başvurulan “Create in İzmir” projesinin uygulayıcısı olarak, üyelere yaratıcı endüstriler alanı anlatılarak bu alanda çalışan üyeler kümelenecek, yine bu alanda çalışan start-up’lar ile üyeler eşleştirilecektir.
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Avrupa Komisyonu Rekabetçi Sektörler Programı kapmasında AR-GE başlığı ile Ege Üniversitesi, Ege Teknopark ve EGİAD ortaklığıyla sunulan “Girişimciler için Derin Teknoloji İnkubasyon Merkezi” projesiyle derin teknoloji alanında çalışan girişimcilerin prototipten ilk siparişe kadar yanlarında olarak ulusal girişimcilik ekosistemine hizmet edilmesi esas kılınacaktır. Bununla birlikte geçmiş dönemlerde başvurulan ve kazanılan projelerin destekçisi ve takipçisi olunacaktır.

2.1 Akdeniz Şehirleri
Önceki dönemlerde dahil olmak üzere, EGİAD birçok başarılı yurtdışı gezisini düzenlemiştir. Bu gezilerde yurtdışı misyonlar, elçilikler ve ticaret ataşeleri, ticaret odaları gibi önemli kurumların yanı sıra, ülkelerdeki ekonomilere ciddi destek sağlayan kuruluşlar da ziyaret edilmiştir. 15. dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılımıyla EGİAD önderliğinde Akdeniz Şehirleri ziyaret programı gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de Akdeniz Şehirleri Projesinin programa alınması, İzmir’in kardeş şehirler listesine yenilerinin eklenmesi hedeflenmektedir. İlgili proje ile İzmir ve Akdeniz Şehirleri arasında sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu projede gelecek dönem öne çıkması planlanan başlıca şehirler ve ülkeler aşağıdaki gibidir.

 • Selanik/Yunanistan
 • Marsilya/Fransa
 • Napoli-Torino/İtalya
 • Beyrut/Lübnan
 • İskenderiye/Mısır

2.2 İzmir’de Yaşayan Öğrenci ve Expatlar
Yurtdışında irtibat veya iş kontaklarının olması, dış ticaretin olmazsa olmazıdır. Birçok yöntemle derneğimize bu kontakların kazandırılması ve beraber proje üretmeye ve/veya paydaş kazanılması amaçlanmaktadır. Bu projemiz ile, yıllardır gerek eğitim gerekse de sosyal ve iş yaşamlarında birlikte hareket eden bu dünya vatandaşlarından fayda sağlamanın önemine dikkat çekerek, ister ülkemizde eğitim ve iş alanında faaliyetlerine devam etsinler isterlerse de doğdukları topraklara geri dönsünler, mesafeleri ortadan kaldırarak, ülkemize sosyal ve ekonomik alanlarda destek olmalarını sağlanması hedeflenmektedir.
Farklı üniversitelere gelen öğrencilerle tanışmak, birlikte sosyal aktiviteler yapmak, onların şu zamanlarda ihtiyaçlarına bir nebze de olsa destek olmak ve önümüz süreçte onların iş yaşamlarında bir parça da olsa katkı almak ortak hedefimiz olmaktadır. Onları ülkelerine döndüklerinde bir dış ticaret elçisi yapmak, profesyonel ağlarından faydalanmak, yabancı dil ve sosyo-kültürel birikimlerini kullanarak ülke pazarları hakkında bilgi alabilmenin, bizlerin bugün onlara açacağı bir kapı ile daha kolay olacağını değerlendirilmektedir.
Benzer şekilde, özellikle serbest bölgede üst düzey yöneticiler olarak profesyonel yaşamlarını devam ettiren farklı ülkelerden yüzlerce kontak bulabilir, onları kendi projelerimize destek olmaya teşvik edilmesi planlanmaktadır.

2.3 Dış Ticaret Elçileri
Dış ticaret elçileri projesi 15. Dönem EGİAD yönetim kurulunda ortaya çıkmış ve dönemin ilk yarısında Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret komisyonunda elleçlenmiştir. Komisyonun ciddi katkılarıyla dış ticaret elçileri genel perspektifi çizilmiş ve seçilecek elçilerden azami beklentiler sıralanmıştır. Bu beklentiler arasında adı geçen ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve iş yaşamına dair bilgi birikimi ve yaşanmış tecrübenin yanı sıra, mutlaka o ülkede bir yatırım, ya da o ülkeden bir kurum ile iş yapma tecrübesi aranmıştır. Ek olarak, EGİAD üyelerine önümüz süreçte de katma değer sağlayabilecek şekilde bir sunum ile üyelere tanıtımının yapılması ve sunum sonrası bir ay içerisinde ise bir rapor ile dernek bünyesinde ihtiyacı olabilecek yatırımcılarla paylaşılması ve destek olunması için D2 projesinde yayınlanmasına katkı sağlanmıştır. Bu verilerle dernek bültenlerinde arama faaliyetlerine geçilmiş ve toplamda 13 adet başvuru alınmıştır. 15. Dönem itibariyle, Almanya, Hollanda İtalya ve Sri Lanka ile 4 ülkenin dış ticaret elçisi seçilmiştir. İlgili ülke raporları bültenlerde yayınlanarak tüm üyelere duyurulmuştur.
16. dönemde de bu çalışmalar ülkemizin dış ticaretine katkıda bulunmak amacıyla aynı şekilde devam etmesi planlanmaktadır. Dış ticaret elçisi seçiminde var olan konjöktür de değerlendirilerek Orta Doğu ve Afrika da dahil olmak üzere yeni pazarlar için ortaya bir vizyon konması öncelikli hedeftir. Yurtdışında ticaret yapmak isteyen üyelerimiz EGİAD tarafından anons edilmiş dış ticaret elçilerimizle kontağa geçerek, sormak istedikleri tüm soruların, ya da halihazırda yaşadıkları problemlerin çözüm noktasında bilgi alışverişinde bulunması amaçlanmaktadır.

2.4 Yurt Dışı İrtibat Noktaları
Dış ticaret elçileri ile birlikte ortaya çıkan bir diğer hedef ise, benzeri TÜSİAD gibi güçlü kurumlarda görülen, kritik olarak tanımlanmış belli ülke(ler)de dış ticaret irtibat noktaları açmaktır. EGİAD üyelerinin bu ülkelerdeki dış ticaret ofislerden azami fayda sağlayabilmeleri için ofiste mutlaka donanımlı, konusuna hakim dış ticaret uzmanlarının istihdam edilmesi istenecektir. Bu irtibat noktaları, EGİAD üyelerinin yurtdışı ofisi ya da işletmesinin de bir parçası olabileceği gibi, böylece ortak kullanım mantığıyla hem yatırım maliyetlerinde bir kazanç hem de var olan bir yapı içerisinde EGİAD üyelerinin de fayda görmesi muhtemel ihtiyaçların daha ivedilikle çözüme kavuşacağı değerlendirilmiştir.

2.5 Yurt Dışı Tanıtım Filmi
Dernek marka iletişimini uluslar arası alanlarda daha da güçlendirmek, çalışmaları doğru aktarmak ve ilişkileri geliştirmek amacıyla, yurtdışına özel EGİAD kurumsal tanıtım filminin hazırlanması hedeflenmektedir.

3.1 Dijitalleşme Checkup
12. Dönemde yapılan Enerji Verimliliği Checkup ve 13. Dönemde yapılan İş Sağlığı Checkup projelerimize bu dönemde Dijitalleşme Checkup adı altında planlanmaktadır. Üye iş yerlerinin dijitalleşme yolculuğunda hızlandırıcı ve yol gösterici olmak amacıyla üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri ve paydaş firmalarla dijitalleşme karnesi hazırlayıp süreçlerine yardım edecek ve gelişimlerine katkı sağlayacak öneriler sunan bir platform oluşturulması hedeflenmektedir.

3.2 D2 2.0
Çağımızın gereği olarak dijitalleşmeyi gerek faaliyetlerimizde gerekse de üye iş yerlerimizde önceliğe alınarak dijitalleşme macerasına EGİAD D2 Platformu’yla başlayan ve dönemin etkisiyle hız kazanan yolculuğun 16. Dönemde artarak devam etmesi planlanmaktadır. EGİAD D2 platformunun üye ihtiyaçları doğrultusunda yeni seçenekler eklenerek devam etmesi, dış paydaşlara açılması öncelikli planlar arasında yer alması amaçlanmaktadır.

3.3 Dijitalleşme Köprüsü
Dijitalleşme ve dijital dönüşümün popüler bir konu olduğu günümüzde; Pandemi dönemi, bu popüler konunun daha da ivme kazanmasına ve 7’den 70’e herkesin hayatına bir şekilde girmesine neden olmuştur. Özellikle fiziksel olarak bir araya gelinemeyen bu dönemde birçok toplantı video konferans yöntemi ile, birçok seminer ve eğitim webinarlar ile gerçekleştirilmiştir ve bu hızla devam etmektedir. Bu uygulamalara yatırım yapan firmaların; programları, herkesin ulaşabilir ve kullanılabilir hale getirmesi ile birçok insanın ve kurumun vazgeçilmez parçası haline gelmektedir. EGİAD olarak dijitalleşme konusu yıllardır işlenen ve üzerine düşünülen vazgeçilmez ve temel bir olgu niteliği taşımaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan “Sanayide Dönüşüm ve Endüstri 4.0” zirvesi bu konuya verilen önemi vurgulamaktadır. Bu bağlamda EGİAD 16 olarak geçmişte fiziksel olarak yapılan networking faaliyetlerinin dijital ortama taşınması, komisyonlarda bu konunun işlenmesi ve altyapısının oluşturulması öncelikli hedeflerimiz içinde yer almaktadır. Başlangıç projesi olarak yıl içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen Madrid&Valensiya iş gezisinin önemli çıktılarından biri olan Valensiya Ticaret Odası ile yapılan iş birliği çerçevesinde, odalar bazında yapılacak böyle bir dijital networking çalışmasını seçmek, başlangıç için anlamlı olacaktır.

4.1 Koşu Grubu
2018 yılında kurulan EGİAD Koşu Grubunun tekrar aktif hale getirilmesi hedeflenmektedir. Spora başlamak isteyen amatör veya düzenli spor yapan her EGİAD üyesinin katılıp birlikte zaman geçirebileceği, 2021 ve 2022 yıllarındaki Runatolia ve İzmir Maratonu’na katılım göstererek üye aidiyetinin arttırılması amaçlanmaktadır.

4.2 Tenis Turnuvası
EGİAD 16 olarak; Sosyal ve Kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenecek ve geleneksel hale getirilmesi planlanan farklı sportif faaliyetlerden bir tanesi de EGİAD TENİS TURNUVASI’dır.
Halihazırda tenis oynayan ve tenise ilgi duyan tüm üyelerimizin bir araya getirilmesi hedeflenen proje ile; üyeler arası ilişkileri pekiştirmek, birlik ve beraberliği sağlamak, yoğun iş hayatının stresinden uzaklaşmaya yardımcı olmak, turnuvadan elde edilecek gelir ile Sosyal Sorumluluk Projelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

4.3 Golf Eğitimi
Açık havada ve doğal bir çevrede her yaşta oynanabilen golf, teknik konsantrasyon, pratik düşünce ve görgünün diğer spor dallarında zor rastlanan bir bileşimidir. Kişiye doğru karar verme, uygulama, strateji üretme becerisi kazandırır, oyuncuyu sakinleştirir. Sosyal, Kültürel ve Sportif etkinlikler kapsamında düzenlenmesi planlanan spor faaliyetlerden bir tanesi de EGİAD GOLF EĞİTİMİ’dir.

4.4 Yelken Eğitimi
Yelkencilik ve Denizler insanın ufkunu açan, macera duygusunu ve takım ruhunu pekiştiren bir spordur. Bu proje kapsamında yelkenle ilgilenen ya da yelkene ilgisi olan üyelerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Temel ve İleri Düzey Yelkencilik Eğitimleri ve Kampları düzenlenecektir.
Alınacak Temel Yelkencilik Eğitimleri sonrasında yelken konusunda deneyimli üyeler ve yeni yelkencilerin birlikte oluşturacakları ekiplerle düzenli ve kısa seyirler planlanmaktadır.

4.5 Heykel Sempozyumu
EGİAD geçmişte destekçisi olduğu birçok sanat dalı gibi 16. Dönemde de sanata ve sanatçıya destek olmaya devam etmektedir. Heykeltraş sanat dalına katkı sağlamak adına EGİAD HEYKEL SEMPOZYUM’unun düzenlenmesi planlanmaktadır.
Atamızın dediği gibi: “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

4.6 Gastronomi Sanatı
Gastronomi, yemek ve kültür arasındaki ilişkiyi kurup hassas ve iştah açıcı yiyecekleri belirli bölgelerin pişirme stillerini de kullanarak hazırlayan yemek sunma sanatıdır.
İzmir tarih öncesi yıllardan beri birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Uzun yıllar boyunca farklı kültürlerle yaşanan etkileşimler sayesinde ege ve özellikle İzmir, içinde barındırdığı her kültürün izlerini taşıyan çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olmuştur bu sebeple günümüzde gastronomi turizmindeki yeri tesadüf olmayıp, daha uzun yıllar gelişime açıktır.
Egiad16 olarak; üyelerimizin de çeşitli noktalarda “otel işletmeciliği, üretim, restoran vb” içinde bulunduğu ve katkı sağladığı Türkiye’nin hatta dünyanın her yerinden misafirleri bölgemize çeken gastronomi alanında, faaliyetlerde bulunup, bu önemli alanda birliktelik oluşturmak planlanmaktadır. Hem üyelerimizi bir araya getirmek hem de İzmir ve çevresinde sürdürülebilir tarım ve üretimi destekleyen, istihdam sağlayan ve bölgesinin mahsulü ile çıkarttığı ürünlerle dünyanın her noktasına ulaşan üretici ve işletmelerimizi tanımak ve tanıtmak amaçlanmaktadır.

5.1 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri insanlar, gezegen ve refah için geliştirilen evrensel bir eylem planı olarak tanımlanmaktadır. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve 169 tane alt amaç ile geleceğin kapsamlı bir vizyonunu oluşturarak, her bireyin refahı, gezegenimizin sağlığı, alt yapı sistemleri, kurumlar, yeşil enerji, barışçıl toplumlar ve istihdam gibi birçok konuyu ele almaktadır. Sadece sürdürülebilir bir geleceğe geçişi sağlamak ile kalmayıp, iş dünyasının da bu amaçları ele almadaki rolünü de ortaya çıkararak bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030’da tamamlanması hedeflenen bir yol haritasıdır.
Bu vizyon doğrultusunda 2013 yılında EGİAD bu amaçları destekleyeceğine ait mektubu imzalamış, bölgemizde ilk ve Türkiye’de de mektubu imzalayan ilk sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır.
Yeni dönemde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin üyelere anlatılması ve üyeler arasında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. İş insanları derneği olarak, Amaç 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Amaç 9 – Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Amaç 12 – Sorumlu Üretim ve Tüketim, Amaç 13 – İklim Eylemi konusundaki örnek uygulamalar iş dünyası ve üyelerle paylaşılması planlanmaktadır.

5.2 Dönem Teması Sürdürülebilirlik
Günümüzün kaynaklarını kullanırken, gelecek nesillere kaynaklara zarar vermeden veya geri dönüştürerek kalkınmak iş insanlarının asli görevlerinden biridir. Tüm Dünyayı etkisi altına alan covid-19 sebebiyle, toplum, çevre ve ekonomi alanlarında sürdürülebilirlik kavramının önemi daha da iyi anlaşılmıştır.
Bu sebeple 2 yıl boyunca Sürdürülebilirlik temasının derneğimizde işlenmesi planlanmaktadır. Toplum ve çevre etkilerinin yanı sıra iş dünyası olarak ekonomik sürdürülebilirliği ön plana alınması amaçlanmaktadır. Hem sürdürülebilirliği baştan sona anlayacağımız paneller ve eğitimler düzenlenecek hem de örnek uygulamaları gerek ülkemizden gerek dünyadan ele alınacaktır.
“Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Tekstil, Sürdürülebilir Perakende” uygulamalarını incelenecektir. Döngüsel Ekonomi, Yeşil Mutabakat, Sıfır Atık konularının üyelerimizle paylaşılması hedeflenmektedir. Sürdürülebilirliğin üyelerimizin arasında farkındalığını arttırmanın yanında kendi şirketlerinde uygulamaları adapte edebilmeleri, bu projedeki asıl amaçtır.

5.3 Z Kuşağı Uzlaşısı
İş yaşamındaki kuşakların birbirlerine benzeyen ve ayrışan yönlerini incelemek ve farklı kuşakların bir arada daha etkin ve verimli bir biçimde nasıl yönetilebileceğine ilişkin çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Dijital teknolojilerin her alanda hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği günümüz şartlarında, bu teknolojileri faal bir şekilde kullanan, geleceğimiz olan “Z Kuşağı” veya “Z Nesli” iş yaşamındaki işletme politikalarının yenilenmesi ve değişmesini ortaya çıkarmaktadır.
EGİAD olarak, üyelerimizin profillerinden yola çıkarak, diğer STK’ların da katılımcı olabileceği, işletmelerimizdeki en önemli unsur olan sürdürülebilirliği “Kuşak Uzlaşısı” başlığı altında değerlendirmek ve çıktılarının ortaya konulması hedeflenmektedir.

5.4 Yeşil Ofis Projesi
Dünyamızın en önemli küresel sorunlarından biri olan çevre kirliliği, sanayileşme ve nüfus atışıyla birlikte artmaktadır. Karbon salınımının artması, kısa ve uzun vadede pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla en büyük uluslararası organizasyonlardan ve devletlerden, sivil toplum örgütlerine, şirketlere ve bireylere kadar bu konuda farkındalık oluşturmak oldukça önemlidir. Özellikle tüm dünyanın geçirdiği bu zorlu günlerde sürdürülebilir bir dünya için doğal kaynakların ve çevrenin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Özellikle günümüzde bu anlamda yaygın olarak benimsene en temel anlayış “Yeşil Ofis” uygulamasıdır.
Yeşil Ofis uygulaması sürdürülebilirliği kurumsal bir değer olarak benimseyen işletmelerin ekolojik ayak izini küçültmek için uyguladıkları bir uygulamadır. Şirketler Yeşil Ofis uygulamalarıyla çevre duyarlılığı konusunda fark yaratmayı amaçlamaktadır.
EGİAD olarak gelecek dönem dernek üyelerinden firmalarında “Yeşil Ofis” uygulamasını hayata geçirmeleri, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakma amacıyla uygulama kapsamında elektrik ve su tüketiminin azaltılmasından kâğıt ve kartuş tasarrufuna kadar iyileştirmelerin yapılması yönünde adımlar atması hedeflenmektedir.

6.1 Deneyim Akademisi / Egiad Konuşuyor
EGİAD Konuşuyor projesi, dernek üyelerinin iş yaşamlarında herkese fayda sağlayacağını düşündüğü yeni bir yatırım, kazanım, ulusal ya da uluslararası alanda alınmış bir ödül, firma başarı hikayesi vb. konularda bilgi verdiği, deneyimlerini paylaştığı sohbet tadında organize edilmiş buluşma günleri olarak planlanmaktadır. Proje kapsamı, yeni üyelerin kendilerini tanıttığı, fahri üyelerin de deneyimlerini paylaştığı bir platform oluşturmaktır. İlgili projenin periyodik olarak ayda bir düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Proje sayesinde, yeni üyelerin de dahil tüm üyelere söz hakkı tanıyarak, her çeyrek yayımlanan YARIN dergisine alternatif olarak tanışma, farklı sektörler hakkında fikir sahibi olma ve dernek bünyesinde üyelerin kendilerini rahatça ifade ettikleri bir platformun yaratılması hedeflenmektedir.

6.2 Kümelenme
Kümelenme, belirli bir sektörde ve bölgede iş yapan firmaların yenilikçi aktiviteler yapabilmek için aralarında sıkı iş birlikleri kurmaları, tesis, bilgi ve uzmanlıklarını paylaşmaları, teknoloji transferi için birlikte hareket etmeleri, iş ağları oluşturmaları ve bilginin yaygınlaştırılması için ortak olarak çalışmalarıdır. Kümelerin gelişiminde gittikçe önem kazanan bir özellik de kümelerin uluslararası bağlantılar kurmaları, farklı ülkelerdeki örneklerden öğrenmeleri, küresel değer zinciri içerisinde farklı üretim ve pazarlama noktalarında yer almalarıdır. Yeni dönemde üyelerimize ait şirketlerin EGİAD çatısı altında birbirlerini daha rahat ve doğru şekilde bularak ticari kazanımlar ekseninde bir araya gelmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kümelenme konusunda uzmanlaşmış akademik birimlerden ve kümelenme konusunda deneyimli danışmanlık firmalarından destek alınarak aşağıdaki konularda ilerlenmesi planlanmaktadır.

 • Ölçek ekonomisinden faydalanılarak maliyetlerin düşürülmesini sağlamak
 • İşgücü, ürün kalitesi, verimlilik, istihdam ve ihracatı arttırmak
 • Benzer alandaki firmaların iş birliği için bir araya geleceği faaliyetlerin planlamak
 • Üniversite-sanayi iş birliğini destekleyerek, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının güçlenmesini sağlamak
 • Yenilik ve teknolojilerin hızla yaygınlaşmasını sağlamak
 • Yeni iş ve girişim sayısını arttırmak
 • Teşvik almayı kolaylaştırmak

6.3 Ortak Satın Alma Platformu
EGİAD olarak toplam satın alma potansiyelini kullanarak, üyelerimizin satın aldıkları hizmet ve ürünlerin maliyetlerinde avantaj sağlamalarının hedeflendiği bir platformdur.
Dönem boyunca çalışacak bu platform, üyelerimizin birçok kalemde satın alma maliyetlerinde hesaplanabilir iyileştirmeler sayesinde, tüm EGİAD üyelerinin aşağıdaki konularda faydalanabileceği bir oluşum olarak projelendirilmektedir.

 • EGİAD üyelerinin satın alma bütçelerinde iyileştirme yaratmak.
 • Platforma üye olan firmaların tercihleri doğrultusunda seçilecek olan iş ortakları ve tedarikçilerinin tek bir noktadan bağlantısı sağlanarak, finansal güç ve ölçek ekonomisinin en efektif satın alma için bir arada kullanılmasını hedeflenmektedir.
 • Ortak Satın Alma Platformu, tedarikçilerinin avantajlı satış fiyat ve şartlarını analiz ederek, EGİAD üye firmaların ortak tecrübe ve kazanımlarından tüm üye kurumların istifade etmesini sağlayan platform, firmaların birikimlerinin ve uzmanlıklarının ortak kullanımı ile sinerji yaratılması amaçlamaktadır.

Üretim, bir ülkenin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesinde önemli bir role sahiptir. Bu yüzden sanayi ve sanayileşmenin ülke ekonomisinde yeri oldukça önemlidir. Sanayi alanındaki gelişmeler bir ülke için çok önemli olmakla beraber bir ülkenin iç ve dış ticaretinde çok stratejik yer tutmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin en çok etkilediği alanlardan birisi de endüstridir. Her teknolojik yenilik doğrudan endüstriyel alanda etkisini göstermekte ve üretim alanında hızlıca yayılmaktadır. Günümüzde de tüm dünya ülkelerinde Endüstri 4.0 tüm bileşenleri ile yeni nesil üretim süreçlerinin ve iş modellerinin odağına yerleşmeye başlamıştır.

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. Endüstri 4.0’ın temel ilkesi, makinelerin, iş parçalarının ve sistemlerin birbirlerini otonom şekilde kontrol ederek değer zincirini akıllı ağlar ile oluşturmasıdır.

Bu “devrim” nesnelerin interneti, akıllı karar verme mekanizmaları ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütününü ifade etmektedir. Sürekli artarak bireyselleşen müşteri isteklerine odaklanmakta ve fikir aşamasından başlayarak ürün geliştirme ve üretim siparişinden, bir ürünün son kullanıcıya dağıtımını ve geri dönüşümünü de kapsayacak şekilde tüm zinciri içine alan hizmetleri içermektedir.

Endüstri 4.0 diğer endüstrileşme sürecinin günümüzde geldiği en dijital ve teknolojik noktadır. Üretim ortamında her bir verinin toplanması ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesi ayrıca her adımda insan müdahalesinin minimumda tutulması daha verimli iş modellerini ortaya çıkarmaktadır.

Yeni dönemde Endüstri 4.0 ve sanayi konusu özelinde paydaş organizasyonlar ile iş birlikleri, farklı sektörlerde dijitalleşme örneklerinin incelenmesi, alanında önde gelen danışman ve akademisyenlerle çalışmaların gerçekleştirilecektir.

Özellikle EGİAD üyeleri ve Ege Bölgesi nezdinde farkındalık yaratması için aşağıdaki konuların EGİAD Sanayi bünyesinde yer alması planlanmaktadır.

 • Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme
 • Sanayi Komisyonu Çalışması
 • Sanayide Enerji Verimliliği
 • Covid-19’un Endüstri 4.0 Üzerindeki Etkileri
 • Üniversite ve Sanayi İş Birliği
 • Çıraklık Okulu
 • Silikon Vadisi Teknoloji Gezisi
 • Ege’nin Yıldız Sanayicileri
 • Üyelik Programı