EGİAD Toplumsal Uzlaşı Çağrısında Bulundu

EGİAD Toplumsal Uzlaşı Çağrısında Bulundu

1078
PAYLAŞ

EGİAD:  SİVİL TOPLUM – ÖZEL SEKTÖR – SİYASET DİYALOGU GELİŞMİŞ DEMOKRASİNİN ÖN KOŞULUDUR

Bölgenin en etkin sivil toplum kuruluşlarından EGİAD, siyasi partilerin il başkanlıklarına yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bugüne kadar tüm siyasi partilere eşit mesafede duran ve bölgenin, kentin hassasiyetlerini her fırsatta dile getiren EGİAD, ilk etapta görüştüğü Ak Parti, CHP ve İyi Parti İzmir İl Başkanları’na toplumsal uzlaşı çağrısında bulundu.

Ege Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu, siyasi partilerin il başkanlıklarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ak Parti, CHP ve İyi Parti İl Başkanlıklarına yapılan ziyarette, gönüllülük esaslı sivil toplum kuruluşlarının iyi yönetişimin vazgeçilmez aktörleri olarak üstlendikleri role dikkat çekilerek, toplumun iletişime ve uzlaşmaya ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Ege Genç İşadamları Derneği Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİAD’ın, farklı siyasi görüşlere sahip üyelerini temel ilkeler ve ortak değerler çerçevesinde aynı potada eritmeyi başardığına dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ile Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, laik çizgide duran her siyasi partiye eşit mesafede durduklarını belirtti. İlter, “Katılımcı demokrasi anlayışı içinde kamu ve özel sektörün yanında üçüncü güç olarak adlandırılan STK’ların önemi, karar vericiler ile politika oluşturucuları bilgi ve görüşleriyle yönlendirerek karar mekanizmalarına katkı sağlamaları noktasında ortaya çıkmaktadır” dedi.

EGİAD Başkanı yaptığı açıklamada; sivil toplumun kamu, siyaset ve özel sektör arasında bir arayüz işlevi üstlendiğini belirterek, “Özellikle gönüllülük esaslı, iş dünyası sivil toplum kuruluşları birer think-tank olarak sürekli görüş ve proje üretmektedirler. Bu potansiyel daha iyi değerlendirmelidir. Kısır siyasi çekişmelerden sakınmak sureti ile siyaset, karar vericiler ve iş dünyası arasındaki iletişimin güçlendirilmesi tarafların birbirlerini daha iyi anlamaları, bölgesel ve ulusal stratejilerin geliştirilmesi ile ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından faydalı olacaktır“ dedi.