İş Dünyası ve Meslek Örgütlerinin Sorunları ve Çözüm Yolları Toplantısında Seda Kaya...

İş Dünyası ve Meslek Örgütlerinin Sorunları ve Çözüm Yolları Toplantısında Seda Kaya Konuşmacı olarak katıldı

672
PAYLAŞ

Cumhuriyet Halk Partisi İş Dünyası Diyalog ve Dayanışma Birimi tarafından düzenlenen “İş Dünyası ve Meslek Örgütlerinin Sorunları ve Çözüm Yolları” seri toplantılarının İzmir buluşmasında EGİAD Başkanı Seda Kaya konuşmacı olarak katıldı. EGİAD ile ilgili bilgi veren Kaya konuşmasında, gündemin en önemli konularından olan gezi parkı eylemlerini değerlendirdi, EGİAD’ın bu kapsamdaki genel beklentilerini ifade etti.

EGİAD BAŞKANI SEDA KAYA’NIN KONUŞMASI:

Sayın Genel Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sayın Oda ve Dernek Başkanları, Sayın Konuklar,

Her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi’nin “İş Dünyası Diyalog ve Dayanışma Birimi” ‘ne bu toplantıyı düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. EGİAD olarak, kamu veya sivil toplumdan, hangisinden olursa olsun siyasi partilerden gelen ve iş dünyasına yönelik olarak düzenlenen tüm yapıcı girişimleri destekliyoruz. Politik anlamda taraf olmadan, bir ideolojiye değil, Türk vatandaşlarına ve ülkemizin milli çıkarlarına hizmet eder şekilde ele alınan tüm diyalog ve gelişim çabaları içerisinde EGİAD olarak bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

EGİAD, bir sivil toplum kuruluşu olarak yaptığı çeşitli toplantılar ve Ankara temasları ile genç işadamlarının ülke sorunlarına ilişkin yaklaşımlarını ve görüşlerini her fırsatta paylaşmaktadır. Geçtiğimiz yıl Ankara’da Sn Genel Başkanım, Bizi kabulünüzde de çeşitli konulara ilişkin görüşlerimizi size aktarma fırsatı bulmuştuk.

EGİAD – Ege Genç İşadamları Derneği olarak 580 üyemizle Ege Bölgesi’nde yaklaşık 50.000 kişilik bir istihdamı temsil ediyoruz. Genç işadamları dernekleri arasında tüm Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından biriyiz ve ulusal alanda da bu oranda temsil gücüne sahibiz. 23 yıl önce kurulmuş olan derneğimiz, vizyonu doğrultusunda “…evrensel etik değerlerin ışığında, öncü ve girişimci bir Sivil Toplum Kuruluşu “ olarak Ege Bölgesi’ne hizmet vermektedir. EGİAD’ın misyonu içinde aynı zamanda “Çağdaş ve toplumsal görev bilincine sahip anlayışla genç neslin ülke yönetiminde söz sahibi olabileceği ortamı yaratmak” cümlesi de yer almaktadır. Evet, EGİAD bir meslek örgütü değil ve biz belli bir sektör adına görüş belirtemeyiz; ama Ege Bölgesi’nin iş dünyasında girişimci veya profesyonel olarak yeralan 580 “genç” üyemizi temsilen burada bulunuyoruz.

Aslında konuşmamın sonuç kısmında yeralması gereken şu cümleyi sizlerle hemen paylaşmak istiyorum : En temelde EGİAD’lıları bir araya getiren şey nedir diye sorarsanız, bu “Değişim ve gelişmeye olan inanç” ‘tır. Dolayısıyla, iş dünyası çerçevesinde değişim ve gelişmenin önündeki engeller, biz EGİAD’lıların her zaman ana gündem maddeleri olmuştur; bugün sizlere sunacağım noktalar da işte bu gündem maddelerinden oluşmaktadır.

Her şeyden önce 31 Mayıs Cuma günü başlayan ve halen sürmekte olan GEZİ PARKI eylemlerinin, Türkiye Cumhuriyet tarihinin kilometre taşlarından birini oluşturacağını artık biliyoruz; bugün burada konuşulanları ve bundan sonra konuşulacak olanları, Gezi Parkı eylemlerinden bağımsız olarak ele almanın mümkün olmadığını düşünüyoruz.

EGİAD olarak yürekten desteklediğimiz bu demokratik hareket, Türk gençliğinin çağdaş değerlere ve bireysel özgürlüğe olan inancını göstermekle kalmayıp, olağanüstü durumlarda bir araya gelebilme, bir ülkü altında birleşerek organize olabilme, şiddete yönelmeden taleplerini iletebilecek kollektif duyarlılığı gösterme konularında ne kadar yetkin ve olgun olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu hareket barışçıl, insanca ve evrensel değerlere sahip çıkan bir niteliktedir; aynı zamanda uluslararası entegrasyonu da çok yüksektir. İşte bütün bu unsurlar tek tek ele alınarak iş dünyasına uyarlandığında, bizim EGİAD olarak hedeflerimizle birebir uyuşmaktadır. Zira özünde EGİAD olarak beklentilerimiz :

Dernek ve odalarımızdan başlayarak, mesleki ve siyasi örgütlenmelerin hangi boyutunda olursa olsun artık “kapalı devre” çalışma anlayışı kabul edilemez.
İmzalayan ilk kuruluşlardan birisi olduğumuz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin öngördüğü şekilde, yalnız ticari hayatta değil, hem kamusal hem sivil alanda tüm şirket ve kurum yönetimlerinde etik değerlerin, eşitliğin ve ilkelerin ön plana çıkarılması birinci önceliğimizdir.

Bu etik değerler artık, seçildiği günden itibaren bir sonraki seçime kadar kimseye “eyvallahı” olmayan, kimseye hesap vermeyen yönetim ve yönetici anlayışlarının tarihe karışmasıdır.
Önceliklerini, bu öncelikler çerçevesinde projelerini ve bu projelerin bütçelerini kendi seçmenlerine, temsil ettiği kişi ve kurumlara, özetle tüm paydaşlarına şeffaf bir şekilde sunmayan, hatta bu paydaşların onaylarını almayan tüm yönetim anlayışları artık bizim için çağdışıdır.

Hem sivil, hem kamu yönetimi alanında yönetim kurullarının ve bireysel olarak yöneticilerin, görevlerinin gerektirdiği hareket tarzı dışında kendilerine veya çevrelerine menfaat sağlamaları ülkemizin en büyük kanayan yarasıdır. Ülkemizin kaynaklarının “şu kadarı dolup bu kadarı boşalan” havuz problemi olmaktan çıkıp, taş üstüne taş koyularak gerçek sürdürülebilir gelişmeyi mümkün kılacak şekilde artması, hepimizin ortak hedefi olmalıdır.Bu “menfaat” yarasını iyileştirmenin tek yolu da şeffaflıktan geçmektedir.

Kısaca bir kez daha söylemek gerekirse biz EGİAD olarak, yönetimsel şeffaflığı bir turnesol kağıdı olarak görüyor, şeffaflık taleplerine yanıt vermeyen veya bu yolu kendilerinden açmayan tüm yöneticilerin samimiyet testinden kaldıklarını düşünüyoruz. Güzel ülkemizin hakkettiği refah seviyesine ulaşabilmesinin temelinde iş dünyasıyla, kamu yönetimiyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla elele vererek “namusu”, “etik değerleri” ve bunların göstergesi olarak sorgulanabilir şeffaflığı her şeyin merkezinde görüyor, EGİAD olarak içtenlikle peşinden koştuğumuz gelişim ve değişime olan inancı bu vesileyle huzurlarınızda tekrar ediyoruz.

Bu duygularla toplantıya davetiniz için bir kez daha teşekkür ediyor ve Ege Genç İşadamları Derneği adına saygılarımı sunuyorum.